IV ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   

  TYTUŁ PROJEKTU 
  IV ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt.  „Osoba w przestrzeni, przestrzeń w czasie – konotacje ludzi, miejsc i czasów w drodze do poznania lokalnego dziedzictwa kulturowego”

  TERMIN REALIZACJI
  01.05.2020-30.11.2020

  OPIS PROJEKTU
  Proponowana tematyka konferencji wpisuje się w narodowy program obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przewidziany na lata 2017-2021 oraz zakres działań tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Moja droga”. Stowarzyszenie pragnie włączyć się w ten jubileusz, poprzez organizację kolejnego spotkania naukowego z 8 referentami reprezentującymi różne ośrodki naukowe, badawcze i muzealne rejonu między Wisłą 

  a Pilicą.

  UCZESTNICY/ADRESACI PROJEKTU
  1) prelegenci - naukowcy zajmujący się różnymi dziedzinami nauki, w tym w szczególności z ośrodków naukowych /muzealnych/ znajdujących się na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego oraz ze środowiska naukowego UJK w Kielcach, w tym historycy współpracujący ze Stowarzyszeniem w zakresie realizowanych dotychczas projektów,
  2) słuchacze sesji naukowej: regionaliści, studenci, osoby hobbystycznie zainteresowane dziejami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, mieszkańcy Gminy Suchedniów i regionu, zaproszeni goście – przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

  PARTNERZY PROJEKTU
  Gmina Suchedniów
  Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
  PTH O/Skarżysko-Kamienna.

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
  Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Świętokrzyskiego. 

  Copyright © 2020 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod Prąd". Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szukaj