Konferencja podsumowująca projekt "Milowy krok - Rada 60+"

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   

  Uroczystą konferencją 29 listopada zakończyliśmy realizację projektu „Milowy krok – Rada 60+”, którego adresatami byli wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów w wieku senioralnym, dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych ASOS na lata 2014-2020. W konferencji udział wzięli seniorzy, władze samorządowe, zaproszeni goście, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy.
  Pierwsza część spotkania poświęcona była projektowi „Milowy krok – Rada 60+”. Koordynator projektu Karolina Gałczyńska-Szymczyk podziękowała Partnerom za wsparcie i zaangażowanie w realizację projektu. W ramach podsumowania projektu zebrani obejrzeli film o podjętych działaniach na rzecz seniorów. (FILM)

  Następnie zostały przedstawione wyniki ankiety przeprowadzonej wśród osób starszych, której celem było zbadanie ich potrzeb i oczekiwań w następujących obszarach: zdrowia, życia społecznego oraz kultury (WYNIKI).
  W dalszej części konferencji Karolina Gałczyńska-Szymczyk wyjaśniła zebranym czym jest Rada Seniorów i w jaki sposób zostanie ona powołana.
  Najważniejszym punktem spotkania była uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie, na której podjęto uchwałę o powołaniu Rady Seniorów w Suchedniowie oraz nadania jej Statutu. Rada Seniorów będzie 10. radą w województwie świętokrzyskim oraz pierwszą w powiecie skarżyskim.
  W trakcie konferencji podpisano także list intencyjny o współpracy na rzecz seniorów. Mając na uwadze stale rosnącą liczbę osób starszych w populacji Suchedniowa, znając specyficzne problemy i potrzeby tej grupy społecznej, a także dążąc do wykorzystania jej potencjału, a tym samym wzmocnienia całej społeczności i szeroko pojętego rozwoju lokalnego, Gmina Suchedniów, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, NZOZ „Promyk”, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” wyraziły intencję podjęcia wspólnych działań na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Suchedniów w wieku senioralnym.

  O nas

  Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

  Copyright © 2020 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod Prąd". Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szukaj