Rozpoczął się nabór do Rady Seniorów w Suchedniowie

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   

  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłosił nabór na członków Rady Seniorów!   Czas na zgłoszenia do 19 stycznia 2018 r. Zapraszamy wszystkich chętnych do składania kadydatur. Liczymy na duże zainteresowanie i czekamy na Radę Seniorów I kadencji !

   Poniżej treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy (żródło: www.suchedniow.pl)

  Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów w Suchedniowie nadanego Uchwałą nr 68/X/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Rady Seniorów w Suchedniowie oraz nadania jej Statutu Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów w Suchedniowie.

  Zgłoszenia kandydatek/kandydatów mogą być dokonywane w następujący sposób:
  1) indywidualnie przez kandydata/kandydatkę, czyli osobę w wieku 60+, której poparcia udzieli co najmniej pięć innych mieszkańców Gminy Suchedniów powyżej 60 roku życia, poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1.
  2) przez podmioty działające na rzecz seniorów, w szczególności jednostki pomocnicze Gminy, służbę zdrowia, organizacje pozarządowe i kluby seniorów, poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 2.
  W tym przypadku do zgłoszenia należy dołączyć aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub innego dokumentu, potwierdzający status prawny podmiotu zgłaszającego oraz umocowanie osób go reprezentujących.

   

  Karty zgłoszeniowe należy składać:
  - osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, przy ul. Fabrycznej 5.
  lub
  - drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów,
  w terminie od 28.12.2017 r. do 19.01.2018 r.

  Załączniki

  Uchwała Nr 68/X/2017 - w sprawie powołania Rady Seniorów w Suchedniowie oraz nadania jej Statutu

  Karta zgłoszeniowa Kandytata/Kandydatki do Rady Seniorów w Suchedniowie

  O nas

  Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

  Copyright © 2020 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod Prąd". Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szukaj