Znamy już członków Rady Seniorów I Kadencji w Suchedniowie !

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   

  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów podał dziś do wiadomości imienną listę kandydatek i kandydatów do Rady Seniorów I Kadencji, których formularze zgłoszeniowe wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w ramach  naboru do Rady Seniorów, który trwał  od 28.12.2017 r. do 19.01.2018 r.
  Wszystkie kandydatury spełniają wymogi formalne, a liczba zgłoszeń jest dokładnie taka jaką przewiduje Statut - czyli 21 osób.
  Szczegółowe informacje i pełną treść ogłoszenia Burmistrza można znaleźć na stronie http://www.suchedniow.pl

  Rada Seniorów w Suchedniowie została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 29 listopada 2017 roku.
  Postała jako inicjatywa wspólna Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Pod Prąd, środowiska Seniorów Suchedniowskich oraz Burmistrza.

  Wszystkie prace związane z przygotowaniem statutu Rady realizowane były w ramach projektu "Milowy krok. Rada 60+" finansowanego ze środków Programu  ASOS - edycja 2017. 

   

  Podajemy poniżej listę Kandydatek i kandydatów do Rady Seniorów w Suchedniowie I Kadencji  

  1.
  Imię i nazwisko: ANTOSIK EWA
  Podmiot zgłaszający: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Regionalny Suchedniów
  Krótki opis: Pani Ewa jest osobą otwartą, kontaktową, koleżeńską, uczynną, zaradną, znającą problemy środowiska osób starszych. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie lokalnym. Chce zaangażować się w pracę w Radzie Seniorów.

  2.
  Imię i nazwisko: GROS ELŻBIETA
  Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
  Krótki opis: Pani Elżbieta jest emerytką, swój wolny czas chce poświęcić na pracę społeczną na rzecz mieszkańców Suchedniowa. Uważa, że Rada Seniorów jest bardzo dobrą okazją do tego rodzaju działalności.

  3.
  Imię i nazwisko: KACZOR JAN
  Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
  Krótki opis: Pan Jan zdecydował się kandydować do Rady Seniorów, gdyż chce – jako radny - aktywnie uczestniczyć w życiu Suchedniowa. Jest zainteresowany polepszeniem estetyki Miasta i Gminy oraz poprawą życia mieszkańców.

  4.
  Imię i nazwisko: KOTARBA JOLANTA
  Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
  Krótki opis: Pani Jolanta jest absolwentką UMCS w Lublinie, z wykształcenia nauczycielem. Pracowała w II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Od kilku lat jest emerytką. Chce swoje doświadczenie wiedzę i czas poświęcić na pracę społeczną w Radzie Seniorów.

  5. 
  Imię i nazwisko: KOWALIK WIESŁAW
  Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Ostojów
  Krótki opis: Pan Wiesław jest emerytem. Posiada duże doświadczenie życiowe. Swój wolny czas chce poświęcić dla innych. Jest osobą otwartą, kontaktową dobrze zorganizowaną, z pomysłami. Ludzie darzą go zaufaniem i sympatią. Chce zwrócić uwagę na potrzeby ludzi z jego środowiska, a także wspierać lokalne inicjatywny i działania.

  6. 
  Imię i nazwisko: KRAKOWIAK RYSZARD
  Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Mostki
  Krótki opis: Pan Ryszard dostrzega duży potencjał i chęć działania w środowisku seniorów. Swoje doświadczenie zawodowe i życiowe chce wykorzystać w pracy w Radzie Seniorów.

  7.
  Imię i nazwisko: KROGULEC-ZOFFOLI JOLANTA
  Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Mostki
  Krótki opis: Pani Jolanta jest osobą komunikatywną, dobrze czuje się w grupie. Zależy jej na rodzinnej miejscowości – Mostkach. Chce pracować na rzecz społeczności Sołectwa Mostki
  i reprezentować jej interesy w Radzie Seniorów.

  8.
  Imię i nazwisko: NIEMCZYK WŁADYSŁAWA
  Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
  Krótki opis: Pani Władysława jest aktywną emerytką o szerokich zainteresowaniach. Swój prywatny czas chce poświęcić nie tylko na sprawy życia rodzinnego, ale także na działalność społeczną, działając w Radzie Seniorów w Suchedniowie.

  9. 
  Imię i nazwisko: LESKI MARIAN 
  Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
  Krótki opis: Pan Marian od 2013 r. jest członkiem nieformalnej organizacji - Klubu Seniora „Kreatywni”. Jest osobą zainteresowaną sprawami dotyczącymi różnych dziedzin życia suchedniowskich seniorów, często porusza je na posiedzeniach Rady Miejskiej.

  10.
  Imię i nazwisko: OSTROWSKA HALINA
  Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Krzyżka
  Krótki opis: Pani Halina to osoba otwarta, łatwo nawiązująca kontakt z ludźmi, dyspozycyjna. Bardzo dobrze zna problemy osób starszych, ponieważ pracowała z takimi osobami. Chce pomagać mieszkańcom w rozwiazywaniu problemów życia codziennego.

  11.
  Imię i nazwisko: PAJĄK ALICJA
  Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Ostojów
  Krótki opis: Pani Alicja pragnie aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym naszej Gminy. W miarę swoich możliwości chce przyczynić się do wdrożenia takich form pracy, które będą służyć lepszej integracji ludzi starszych oraz rozpoznawać i niwelować trudności życiowe.

  12
  Imię i nazwisko: RYŚ JANINA
  Podmiot zgłaszający: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Suchedniowie
  Krótki opis: Pani Janina jest rekomendowana przez PSD w Suchedniowie. Jest osobą kreatywną, rzetelną i staranną w działaniu, koleżeńską i ambitną. Świetnie sprawdza się w pracy w grupie.

  13.
  Imię i nazwisko: SOKOŁOWSKA ALICJA
  Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Krzyżka
  Krótki opis: Pani Alicja to emerytowana nauczycielka. Przez 20 lat pracowała w Specjalnym Ośrodku Edukacyjno-Wychowawczym Nr 1. Obecnie jest ławnikiem w Sądzie Rejonowym. Pomaga osobom biednym przygotowujący im paczki żywnościowe. Praca społeczna na rzecz osób starszych przynosi jej dużą satysfakcję.

  14.
  Imię i nazwisko: STANDO MARIA
  Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Michniowie
  Krótki opis: Pani Maria czynnie uczestniczy w działalność w Kole Gospodyń Wiejskich
  w Michniowie oraz wszystkich okolicznościowych imprezach lokalnych. Udziela się społecznie. Chce reprezentować seniorów sołectwa Michniów w Radzie Seniorów w Suchedniowie.

  15.
  Imię i nazwisko: STANIEC MARTA
  Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
  Krótki opis: Pani Marta od 15 lat jest emerytką. Zawodowo związana była z przemysłem drzewnym – najdłużej jako główny technolog w Fabryce Mebli. Pracowała również jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach. Jest mocno zainteresowana wszystkimi przedsięwzięciami społecznymi, kulturalnymi, sportowymi, gospodarczymi dziejącymi się w naszym mieście. „Będzie dla mnie wielkim zaszczytem włączenie się aktywniej w prace dla naszej społeczności jako radna Rady Seniorów.”

  16.
  Imię i nazwisko: STOLAREK WITOLD
  Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
  Krótki opis: Pan Witold jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. Po ukończeniu studiów zamieszkał w Suchedniowie i podjął pracę w FUT Suchedniów. Pracował także 10 lat w branży budowlanej w Moskwie na stanowisku kierownika obiektu, a także jako szef produkcji w odlewni Metali Nieżelaznych. Obecnie przebywa na emeryturze i chętnie podzieli się swoją wiedzą
  i bogatym doświadczeniem zawodowym.

  17.
  Imię i nazwisko: SUŁEK URSZULA
  Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
  Krótki opis: Pani Urszula jest emerytką od 1,5 roku. Posiada dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe. Potencjał ten chce wykorzystać w pracy dla dobra ludzi starszych oraz dla miasta.

  18.
  Imię i nazwisko: SYNOWIEC ANDRZEJ
  Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Michniów
  Krótki opis: Pan Andrzej chętnie udziela się społecznie. Bierze czynny udział w spotkaniach Sołectwa Michniów. Jest inicjatorem wielu akcji społecznych w swoim środowisku. Chce reprezentować środowisko seniorów z Michniowa w Radzie.

  19
  Imię i nazwisko: ŚMIGIEL ANNA
  Podmiot zgłaszający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMYK” Sp. z o.o.
  Krótki opis: Pani Anna jest zatrudniona w NZOZ Promyk na stanowisku pielęgniarki zabiegowej. Przez 10 lat pracowała w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Skarżysku - Kamiennej opiekując się osobami starszymi. Obecnie pracuje w gabinecie zabiegowym w Poradni Ogólnej. Ma stały kontakt z osobami w wieku 60+. Dodatkowo czynnie uczestniczy w pracy zespołu Interdyscyplinarnego UMiG w Suchedniowie. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Posiada tytuł „edukator w cukrzycy”. Jest osobą dyspozycyjną i chętną do współpracy.

  20
  Imię i nazwisko: WICHA STANISŁAW
  Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
  Krótki opis: Pan Stanisław pracował w FUT na stanowisku specjalisty ds. eksportu, w Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Suchedniowie na stanowisku v-ce prezesa, a także prowadził własną działalność gospodarczą. Swoje doświadczenie chce wykorzystać w pracy na rzecz Suchedniowa i jego mieszkańców.

  21.
  Imię i nazwisko: WIKŁO ALICJA
  Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
  Krótki opis: Pani Alicja jest emerytowaną nauczycielką plastyki i wiedzy o kulturze. Jej hobby jest malarstwo. Chciałaby zmobilizować seniorów do aktywnej działalności w dziedzinie kultury.

   

                                                                                                     żródło: www.suchedniow.pl

   

  żródło: www. suchedniow.pl

   

  O nas

  Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

  Copyright © 2020 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod Prąd". Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szukaj