Lekarze Suchedniowskim Seniorom

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   

  W sobotę 8 grudnia w sali widowiskowej Suchedniowskiego Ośrodka kultury Kuźnica odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Lekarze Suchedniowskim Seniorom”, połączone z podsumowaniem działalności Rady Seniorów w Suchedniowie I kadencji oraz biesiadą z okazji Dnia Seniora.  Projekt objęty był honorowym patronatem burmistrza Suchedniowa – pana Cezarego Błacha.

  Inicjatorami i realizatorem projektu byli seniorzy związani z Radą Seniorów w Suchedniowie we współpracy z Przychodnią Zdrowia PROMYK przy wsparciu Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna POD PRĄD oraz Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie. Jego celem było zwrócenie uwagi na jeden z największych problemów z jakim borykają się osoby starsze w Suchedniowie i wielu innych małych miejscowościach, a mianowicie trudnym dostępem do lekarzy - specjalistów.

  W ramach projektu lekarze-specjaliści, nieodpłatnie udzielali porad lekarskich pacjentom w wieku 60 + z terenu Gminy Suchedniów i zaprezentowali wykłady profilaktyczno-edukacyjne z dziedzin medycyny typowych dla tej grupy wiekowej. Z projektu skorzystało ponad 100 suchedniowskich seniorów. Projekt był współfinansowany ze środków programu rządowego FIO w ramach  Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw – III edycja

  Prezentacja – projekt Lekarze Suchedniowskim Seniorom.

  Podczas sobotniego spotkania wręczono oficjalne podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.

  Lekarze i inni specjaliści – wolontariusze w ramach projektu:
  Pani magister Agnieszka Barcikowska – dietetyczka
  Pani Małgorzata Biskup - doktor nauk o kulturze fizycznej Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  Panią Małgorzata Fudala – neurolog
  Pani Bogumiła Jaromin - endokrynolog, diabetolog, internistka
  Pan Piotr Michnowski, radiolog
  Pani Elżbieta Skorupka - chirurg, proktolog
  Pan Janusz Paź - kardiolog, internista
  Pani Benedyktyna Sarwińska, psychiatra
  Pan Paweł Szymczyk - chirurg naczyniowy

  Koordynatorki projektu ze strony partnera projektu N ZOZ PROMYK
  pani Elżbietę Dziekan - Prezes N ZOZ PROMYK
  pani Anna Śmigiel - przełożona pielęgniarek

  Pielęgniarki N ZOZ PROMYK
  pani Grażyna Ginter
  pani Olga Mądra
  pani Barbara Flantowicz
  oraz
  pani Renata Kaszyńska – pielęgniarka- asystentka dr Skorupki

  Projekt, któremu poświęcone było spotkanie to jedno z wielu działań realizowanych przez Radę Seniorów w czasie kończącej się I kadencji, czyli od 28 lutego 2018 r. Była to kadencja nietypowa, jeśli chodzi o długość, co wynikało zapisów w statucie i związane jest z terminem tegorocznych wyborów samorządowych. W kolejnej części sobotniego spotkania Przewodnicząca Rady Seniorów w Suchedniowie – pani Urszula Sułek - przedstawiła krótką prezentację pod tytułem: Podsumowanie działalności Rady Seniorów w Suchedniowie I kadencji

  Dwie ostatnie części sobotniego spotkania dedykowane były Suchedniowskim Seniorom z okazji ich święta.

  W części artystycznej goście spotkania obejrzeli zabawny i dynamiczny  występ zespołu Świętokrzyskie Jodły ze Śniadki w Gminie Bodzentyn, który zaprezentował dość nietypową formą artystyczną jak na przesłanie związane
  z obchodami 100 -lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – kabaret pod tytułem „W Maciejowej izbie”

  Na koniec głos zabrał Burmistrz Cezary Błach, który podziękował lekarzom za pracę w projekcie, a także złożył wszystkim suchedniowskim seniorom życzenia z okazji ich święta. Następnie prowadząca - Urszula Sułek - zaprosiła wszystkich gości na biesiadę z okazji DNIA SENIORA.

  Warto dodać, że pracami zespołu roboczego ds. biesiady kierowała pani Agata Niemczyk – mistrzyni kuchni, przy wsparciu logistycznym i organizacyjnym pani Urszuli Sułek, a w przygotowania uczty zaangażowało się ponad 20 seniorów.
  W dowód uznania za kunszt kulinarny pani Agata otrzymała uroczą niespodziankę od koleżanki – Danuty Świerzewskiej – ręcznie wykonany strok świąteczny.

  O nas

  Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

  Copyright © 2020 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod Prąd". Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szukaj