III konferencja, czwarty numer Zeszytów Suchedniowskich – relacja z wydarzenia

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   

  7 września 2019 r. w Suchedniowie odbyła się III Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencja Naukową pt. „Takie same dla wszystkich? - znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej”.
  Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów-Cezarego Błacha.
  Konferencji towarzyszyły dwa ważne wydarzenia: wernisaż wystawy pt. Pejzaże Świętokrzyskie, składającej się z prac plastycznych przygotowanych przez Stowarzyszenie KreArte oraz promocja czwartego numeru cyklu wydawniczego „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”
  Książka i konferencja to dwa komplementarne przedsięwzięcia realizowane cyklicznie od 2016 roku, których celem jest odkrywanie i utrwalanie lokalnego dziedzictwa.
  Czwarty numer Zeszytów ukazał się w nakładzie 600 egzemplarzy jako pokłosie zeszłorocznej konferencji pn. „Taka sama dla wszystkich - kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą a Pilicą”.

   

  O KONFERENCJI
  Tematyka konferencji wpisała się w narodowy program obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości na lata 2017-2021 oraz zakres działań Europejskich Dni Dziedzictwa 2019.

  Temat konferencji zwraca szczególną uwagę społeczeństwa i zachęca badaczy do działań, względem zagadnienia odzyskiwania, utrzymywania i trwania w niepodległości w szerokorozumianym regionie świętokrzyskim oraz ukazać sposób budowania i odczytywania opowieści, narracji historycznej poprzez przedmioty - mniej lub bardziej znaczące w ogólnym mniemaniu.

  Organizatorzy chcieli pokazać, że tożsamość niepodległości to nie tylko czyn zbrojny czy szereg działań cywilnych, wykonywanych przez cały okres zaborów lub już po odzyskaniu suwerenności, zmierzających do jednego- szeroko rozumianej Niepodległości. Skupiamy się na przedmiotach dużych, małych, publicznie dostępnych, prywatnych, zadbanych i zapomnianych, które związane są
  z polskimi drogami do suwerenności, oddziaływały lub nadal oddziałują na nasze poczucie tożsamości z wolną ojczyzną. Powyższą tematykę zamknęliśmy w rejonie między Wisłą i Pilicą, który jak uważamy poprzez swoją wielowiekową spuściznę dziejową ma znaczący wpływ na poruszaną tematykę także w kontekście ogólnopolskim.

  WYKŁADY WYGŁOSZONE PODCZAS KONFERENCJI

  Zakład metalowy zwany Pałacem Schoenberga w Wąchocku - mgr Wioletta Sobieraj (Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach)

  Kłopotliwe pamiątki wzniosłej sprawy- kapliczki uwłaszczeniowe międzyrzecza Wisły i Pilicy - dr Krzysztof Karbownik (Muzeum Wsi Kieleckiej)

  W cieniu Wielkiego Pieca. Zabytkowa huta w Starachowicach jako symbol lokalnej tożsamości - mgr Paweł Kołodziejski (Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach)

  Dom jako przedmiot. Identyfikacja i autoidentyfikacja w sytuacji opresji zbiorowej -mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Historii Kielc)

  Polska i Polacy jako motywy i odbiorcy pocztówek z okresu I wojny światowej - mgr Marcin Medyński (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku Kamiennej)

  Policja Państwowa 1919-2019 – rys historyczny - mgr Grażyna Szkonter (Oddziału Świętokrzyskiego Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.)

  Suchedniów na łamach „Gazety Kieleckiej” w latach 1870-1914 - mgr Elżbieta Kubiec, dr Andrzej Rembalski (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)

  Afisz, plakat, druk ulotny – wizualizacja wydarzeń historycznych – w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach i Oddziału w Sandomierzu mgr Iwona Pogorzelska (Archiwum Państwowe w Kielcach)

  Prezentacja projektu „Radomsko-Krakowski szlak wojny 1809 roku - Adam W. Gorycki

   

  Copyright © 2020 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod Prąd". Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szukaj