Zaproszenie na konferencję

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD, ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Kształtowanie industrialnego krajobrazu kulturowego osad górniczych, na przykładzie Suchedniowa w XIX i na początku XX w.”, która odbędzie się w dniu 10 września 2017 r. w Suchedniowie.

  Proponowana tematyka konferencji wpisuje się w niezagospodarowany do tej pory obszar historii i kultury Suchedniowa. SGI „Pod Prąd” pragnie przybliżyć historię miasta pod kątem krajobrazu kulturowego, gdzie przemysł odgrywał podstawową rolę. Krajobraz kulturowy to zapis pokoleń naszych przodków, wiąże to co ludzkie z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Osada górnicza, którą był Suchedniów jest tego dobrym przykładem, ponieważ gdyby nie dogodne warunki środowiska – złoża naturalne, rzeka i duże połacie lasów – osiedle nie mogłoby się tu tak dobrze rozwijać. Wywołany temat konferencji ma pokazać wielowarstwową historie Suchedniowa w kontekście rozwijającego się tu przemysłu w XIX i na początku XX w.

  Konferencja wpisuje się program obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku obchodzone
  są pod hasłem „Krajobraz dziedzictw - dziedzictwo krajobrazu”.

  PROGRAM KONFERENCJI:

  • 9.30-10.00          Rejestracja uczestników
  • 10.00-10.05         Przywitanie prelegentów i zebranych gości
  • 10.05-10.20      prof. dr hab. Jerzy Szczepański (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Wystąpienie inauguracyjne
  • 10.20-10.40         dr Krzysztof Karbownik (Muzeum Wsi Kieleckiej) Górnicza służba zdrowia jako przykład uprzemysłowienia osad rządowych Królestwa Polskiego w XIX wieku
  • 10.40-11.00         mgr Kamil Szpunar (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Rozwój górnictwa i hutnictwa w dobrach biskupów krakowskich na przykładzie XVIII-wiecznego Suchedniowa
  • 11.00-11.20         Agata Pajdo (Historyczne Koło Naukowe przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej) Krajobraz kulturowy Klucza Suchedniów w świetle lustracji z 1789 roku
  • 11.20-11.40         dr Łukasz Janeczek (Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze) Rozwój Suchedniowa w dobie rozbudowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w pierwszej połowie XIX wieku
  • 11.40-12.00        Dyskusja
  • 12.00-12.30        Przerwa kawowa
  • 12.30-12.50         dr Patryk Brambert, dr Paweł Przepióra (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Znaczenie Suchedniowa jako ośrodka przemysłowego województwa świętokrzyskiego w czasach historycznych i współcześnie
  • 12.50-13.10         dr Paweł Przepióra, dr hab. prof. UJK Tomasz Kalicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Prace hydrotechniczne na Kamionce i ich wpływ na zagospodarowanie przestrzenne Suchedniowa i okolic
  • 13.10-13.30         Agata Janeczek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Psychologiczne aspekty wyzwania, jakie stawia przed społecznościami industrializacyjna zmiana środowiska
  • 13.30-13.50         mgr Agnieszka Samolej (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) Krajobraz kulturowy Suchedniowa wczoraj i dziś w świetle industrializacji
  • 13.50-14.10        Dyskusja
  • 14.10-14.20         Podsumowanie i zamknięcie konferencj

   

   

  O nas

  Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

  Copyright © 2020 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod Prąd". Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szukaj