Zakończone

  SUCHEDNIÓW. NATURALNIE. Sieć usług turystycznych

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   

  TYTUŁ PROJEKTU
  SUCHEDNIÓW. NATURALNIE. Sieć usług turystycznych

  TERMIN REALIZACJI
  styczeń-czerwiec 2019

  OPIS PROJEKTU

  „SUCHEDNIÓW. NATURALNIE - sieć usług turystycznych” - to projekt, którego rezultatem jest zbudowanie sieci współpracy ponad 30 podmiotów świadczących usługi turystyczne i okołoturystyczne na terenie Gminy Suchedniów. Koncepcja marki odwołuje się do naturalnych zasobów miejsca, bogactwa natury i położenia w sercu Puszczy Świętokrzyskiej jako największego atutu Gminy Suchedniów, a jej integralnym wątkiem jest ochrona środowiska naturalnego i kształtowanie postaw proekologicznych.

  DZIAŁANIA

  1. Kompleksowe opracowanie zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej, obejmującego 31 podmiotów wiodących oraz 12 podmiotów współpracujących - świadczących usługi turystyczne i okołoturystyczne na terenie Gminy Suchedniów w tym:
  2. Warsztaty informacyjno-szkoleniowe (SOK Kuźnica)
   dla lidera, partnerów projektu oraz podmiotów przystępujących do sieci – uczestników projektu.
   Cele warsztatu: określenie celu wspólnego sieci i celów poszczególnych podmiotów, budowanie zespołu, wypracowanie zasad współpracy /wymiany informacji /mechanizmów sieci, wypracowanie strategii rozwoju sieci jako trwałego produktu turystycznego na bazie potencjałów jego członków, przygotowanie wydarzenia inaugurującego.
  • Realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej marki „Suchedniów. Naturalnie- sieć usług turystycznych” obejmująca;
  • opracowanie graficzne i oprogramowanie portalu w 3 wersjach językowych,
  • sesje fotograficzne,
  • wystawę fotografii wielkoformatowej,
  • oznaczenie 25 partnerów projektu za pomocą tabliczek z identyfikacją wizualną projektu,
  • 3 miesięczna kampania portalu w sieci z wykorzystaniem narzędzi google adwords,
  • opracowanie graficzne wraz z drukiem wydawnictw promocyjnych.
  • Realizacja filmu-spotu promującego sieć "Suchedniów. Naturalnie - sieć usług turystycznych”
  • Wydarzenie promujące – premiera "SUCHEDNIÓW. NATURALNIE - sieć usług turystycznych – sala widowiskowa SOK Kuźnica, 21 czerwca 2019 r.

  ADRESACI PROJEKTU
  Zasięg terytorialny: Gmina Suchedniów, powiat skarżyski i województwo świętokrzyskie. 
  Adresaci:

  • prelegenci – 8 osób, naukowcy zajmujący się różnymi dziedzinami nauki, w tym w szczególności ze środowiska naukowego UJK w Kielcach, w tym historycy współpracujący ze Stowarzyszeniem w zakresie realizowanych dotychczas projektów,
  • uczestnicy – słuchacze sesji naukowej, w tym: regionaliści, studenci, pracownicy naukowi uczelni wyższych, osoby hobbystycznie zainteresowane dziejami miasta oraz sami mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów i regionu, a także zaproszeni goście – przedstawiciele lokalnych władz na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

  REALIZATOR
  Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

  PARTNERZY PROJEKTU
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski w Suchedniowie

  Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów
  Gmina Suchedniów
  Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
  Projekt został dofinansowany w ramach konkursu LGD Wokół Łysej Góry - przedsięwzięcie I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

   

  siec plakat

  Copyright © 2020 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod Prąd". Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szukaj