Zakończone

  STO - Suchedniowski Tryptyk Obywatelski - Kobiety - Artyści - Seniorzy

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   

  TYTUŁ PROJEKTU
  STO - Suchedniowski Tryptyk Obywatelski - Kobiety - Artyści - Seniorzy

  Termin realizacji
  kwiecień – grudzień 2017

  OPIS PROJEKTU

  Projekt "Suchedniowski Tryptyk Obywatelski - Kobiety - Artyści - Seniorzy" obejmuje szereg działań realizowanych
  w formule współpracy międzysektorowej i międzypokoleniowej, które stanowią odpowiedź na potrzebę zwiększenia aktywności i świadomości obywatelskiej mieszkańców Suchedniowa, w szczególności reprezentujących 3. grupy społeczne: kobiety, artystów oraz seniorów, a także podniesienie ich kompetencji społecznych i kreatywności oraz wzmocnienie ich roli w społeczności lokalnej.

  W ramach projektu zrealizowane zostaną 3. trzy równoległe "ścieżki" działań aktywizująco - edukacyjnych
  z zaangażowaniem każdej z 3. grup, wg scenariusza obejmującego elementy integracji, edukacji, oraz współdziałania
  i współpracy.

  Zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy każdej z 3. grup będą wydarzenia - tzw. eventy - adresowane do całej społeczności lokalnej, przygotowane wspólnie przez uczestników projektu, z wykorzystaniem ich potencjału, dorobku oraz talentów. Będą to między innymi wystawy, prezentacje oraz instalacje przestrzenne w tym konstrukcja z elementów żywej architektury. Eventom towarzyszyć będą debaty publiczne, moderowane przez ekspertów zewnętrznych na temat roli artystów, kobiet oraz seniorów w społecznościach lokalnych.

  Każda z debat połączona z eventem odbędzie się w innej, ciekawej lokalizacji na terenie miasta i gminy: w parku miejskim, w Młynie na Jędrowie oraz w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach zlokalizowanym w XIX wiecznym dworku, co dodatkowo stanowić będzie inspirację do debaty na temat tych miejsc i ich znaczenia i funkcjonalności
  w przestrzeni publicznej.

  Atrakcyjna lokalizacja, połączenie debaty publicznej z wydarzeniem artystycznym oraz udział ekspertów zewnętrznych mają na celu zwiększenie atrakcyjności wydarzenia i zmotywowanie jak największej liczby mieszkańców Suchedniowa do udziału.

  W ramach projektu, wydany zostanie specjalny numer cyklicznej publikacji pn. „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”, której wydawcą jest SGI POD PRĄD. Książka zostanie poświęcona artystom i kobietom związanym z Suchedniowem.

  W ramach projektu zrealizowany zostanie film pn. "Suchedniowski Tryptyk Obywatelski"-reportaż nt. działań projektowych z udziałem uczestników.

  Projekt wpisuje się w założenia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2023, z uwagi na grupy docelowe, lokalizację działań (tereny rewitalizowane) oraz cel główny.

  UCZESTNICY/ADRESACI PROJEKTU
  Uczestnicy projektu to 70 przedstawicieli 3. grup: artystów, kobiet oraz seniorów.
  Adresatem projektu jest cała społeczność lokalna - uczestnicy debat publicznych i eventów.

  REALIZATORZY
  Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD
  Fundacja Przestrzeń Kultury
  Projekt jest realizowany jako oferta wspólna tych dwóch organizacji.

  PARTNERZY PROJEKTU
  Gmina Suchedniów
  Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
  Właściciele Młyna na Jędrowie – Pani Anna i Paweł Orłowscy,

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
  Projekt STO jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017.


  Powiązane artykuły

  Już w najbliższą sobotę Suchedniowski Park Artystyczny

   

   

   kobiety artysci seniorzy plakat

   

  Copyright © 2020 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod Prąd". Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szukaj