Zakończone

  MEDIATEKA SUCHEDNIÓW

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   

  TYTUŁ PROJKETU
  Mediateka Suchedniów

  TERMIN REALIZACJI
  Data rozpoczęcia: 2016-08-17

  Data zakończenia: 2016-11-15

  OPIS PROJEKTU

  Projekt MEDIATEKA SUCHEDNIÓW to szereg działań realizowanych w formule współpracy międzysektorowej i międzypokoleniowej, mających na celu odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie historii Suchedniowa poprzez:
  -wydanie publikacji "Zeszyty Suchedniowskie",
  -organizację spotkań historycznych,
  -uruchomienie Punktu Digitalizacji Prywatnych Zbiorów Archiwalnych,
  -konkurs historyczny dla mieszkańców.

  DZIAŁANIA

  • wydanie "Zeszytów Suchedniowskich" - publikacji o charakterze naukowym, stanowiącej kontynuację inicjatywy z roku 1987, kiedy wydany został 1. numer "Zeszytów Suchedniowskich" -inspiracja wielu kolejnych opracowań,
  • organizacja konkursu historycznego z nagrodami pod nazwą: „Odkurzone wspomnienia – historia mojej rodziny na tle dziejów Suchedniowa i okolic” - od początku września 2016 r.,
  • organizacja Sesji Naukowej, podczas której autorzy zreferują teksty opracowane do Zeszytów Suchedniowskich - 25 września 2016 r.,
  • spotkanie w ramach cyklu Suchedniowski Tryptyk Historyczny pod hasłem WYDARZENIA - październik 2016,
  • spotkanie w ramach cyklu Suchedniowski Tryptyk Historyczny pod hasłem RZECZY – podczas spotkania odbędzie się także promocja publikacji „Zeszyty Suchedniowskie” oraz rozstrzygnięcie konkursu historycznego „Odkurzone wspomnienia” - listopad 2016 r.
  • uruchomienie Punktu Digitalizacji Prywatnych Zbiorów Archiwalnych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej – wrzesień – listopad 2016 r.

  REALIZATOR

  Nieformalna Grupa Inicjatywna POD PRĄD we współpracy z Wydziałem Rozwoju i Strategii w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury „Kuźnica” oraz Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Suchedniowie.

  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

  Dotacja została przyznana w ramach projektu Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój ze środków Funduszu Inicjatyw Społecznych 2016.


  Powiązane artykuły

  mediateka 01B — kopia

   

  Copyright © 2020 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod Prąd". Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szukaj