Ułatwienia dostępu

Bohaterki Debaty we Młynie

Z ogromną przyjemnością prezentujemy Bohaterki pierwszej w historii Suchedniowa debaty publicznej o roli kobiet w społecznościach lokalnych, która odbędzie się w sobotę 7 października 2017 r. od godzinie 19.00 w Młynie na Jędrowie (Suchedniów ul. Koszykowa 18).

Debata jest jednym z punktów programu Suchedniowskiego Tryptyku Obywatelskiego.

Serdecznie zapraszamy!


1.EwaBogaczWojtanowskaEwa Bogacz-Wojtanowska – moderator

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności współczesnych problemów organizacji pozarządowych, powstawania i rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce, wspólnot mieszkaniowych oraz innych form kooperatywnego, zorganizowanego działania

Jest wieloletnim ekspertem Fundacji Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie oraz konsultantem
w projektach badawczo-wdrożeniowych krajowych instytucji publicznych i pozarządowych,
w szczególności: Collegium Civitas, Fundacji Batorego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 2014 roku jest członkiem interdyscyplinarnej Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności.


2.Wioletta SobierajWioletta Sobieraj

Absolwentka Wydziału Humanistycznego na kierunku Historia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studiów podyplomowych z zakresu Muzealnictwa w Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest kustoszem Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, gdzie pracuje od 2005 roku. Pełniła funkcję Głównego Inwentaryzatora, a od 2014 roku jest Zastępcą dyrektora ds. merytorycznych. Autorka i kuratorka dwóch wystaw stałych oraz 24 czasowych realizowanych zarówno w macierzystej placówce, jak i poza nią. Autorka i współautorka publikacji poświęconych ochronie dziedzictwa poprzemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem fabrycznego transportu kolejowego. Pomysłodawczyni większości zdarzeń muzealnych realizowanych w Muzeum (w tym corocznych Festiwal „Blues pod Piecem”, „Autyzm co to oznacza”, „Zapomniane obrazy, czego nie wiemy o Romach”).

Członkini Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Stowarzyszenia „Perłowa”, którego jest współzałożycielką. Uczestniczka I Kongresu Muzealników Polskich w 2015 roku.


3.Marzena Okla DrewnowiczMarzena Okła-Drewnowicza

polska polityk, samorządowiec, działaczka społeczna, posłanka na Sejm VI, VII i VIII kadencji.
Ukończyła studia z zakresu socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Początkowo pracowała w rejonowym urzędzie pracy, następnie w latach 1998–2007 była zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Pracowała także jako nauczyciel m.in. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego oraz wykładowca w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych. Kierowała miejskimi strukturami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zakładała też lokalne organizacje. W 2006 z ramienia Platformy Obywatelskiej została wybrana do sejmiku świętokrzyskiego.

W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskała mandat poselski z listy PO. Kandydując w okręgu kieleckim, otrzymała 7151 głosów. W Sejmie zasiadała w Społecznej. W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegała się o poselską reelekcję, dostała 34 745 głosów.

W 2015 została ponownie wybrana do Sejmu, otrzymując 13 019 głosów. W Sejmie VIII kadencji została m.in. zastępcą przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz członkinią Komisji Polityki Senioralnej. W gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej objęła funkcję wiceszefa gabinetu do spraw polityki senioralnej.


4.Ewa SkowerskaEwa Skowerska

Ewa Skowerska, artysta plastyk, ceramik. Tworzy i mieszka w Kapkazach od 22 lat. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Jest członkiem Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Wsi "Odnowica" współorganizuje różnorodne wydarzenia artystyczne. Współpracuje z miejscowymi animatorami kultury i gospodarstwami agroturystycznymi. W 2009 r zrealizowała w Kapkazach projekt stypendialny pt” Dzbaniska Źródliska” - poprawa estetyki wsi finansowane przez MKiDN. Pracuje na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Wraz z mężem Mariuszem Kosmalskim prowadzi Kapkazy-Szkołę Wrażliwości, która cieszy się dużym zainteresowaniem szkół z całej Polski. To niezwykłe miejsce spotkań artystów i miłośników przyrody.

Agata Orłowska

Dyplomowany coach zdrowia, certyfikowany praktyk Metody Dwupunktowej i Synchronizacji Kwantowej. Współtwórczyni portalu poświęconego dietom leczniczym i eliminacyjnym Jemyzdrowo.pl. Poza medycyną stylu życia i dwupunktem w swojej pracy wykorzystuje m.in. Racjonalną Terapię Zachowania oraz elementy praktyk jogicznych. Prywatnie miłośniczka prostych rozwiązań, recenzentka książek, aktorka kieleckiego Teatru Ecce Homo.


6 7 Gabriela i Grazyna„Duet w rumiankach”

Gabriela Bilkiewicz

prezeska Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego "Kraina Rumianku"

Grażyna Łańcucka

artystka plastyk, wiceprezeska Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego „Kraina Rumianku”

... kobiety, które rzeczy niemożliwe rozwiązują od ręki, zaś cuda... z kilkugodzinnym opóźnieniem. Od kilku lat pracują ręka w rękę w Krainie Rumianku - to wiosce tematycznej, gdzie dzieci i młodzież oraz dorośli mogą doświadczyć, jak żyli, pracowali i odpoczywali nasi przodkowie. Wszystko to dzieje się w scenerii polskiej wsi, gdzie dawne obyczaje są wciąż żywe i praktykowane.


8.Anna LubekAnna Łubek

Mieszkanka gminy Bieliny w województwie Świętokrzyskim. Absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej. Współzałożycielka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry oraz jego Prezes od 2012 roku. Dyrektor samorządowej instytucji kultury Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach. Animatorka społeczna. Inicjatorka i autorka wielu projektów i przedsięwzięć skierowanych do różnych grup społecznych.

Wspiera zakładanie i funkcjonowanie wielu grup formalnych i nieformalnych w regionie.

 

 

 


9.Urszula OettingenUrszula Oettingen

polska historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowczyni UJK w Kielcach.

Jest pasjonatką dziejów regionu świętokrzyskiego. Zainteresowania badawcze: społeczeństwo polskie w XIX i XX w., I wojna światowa ze szczególnym uwzględnieniem Legionów Polskich i ziemiaństwa; rola miejsc pamięci narodowej w budowaniu tożsamości narodu i społeczności lokalnych, historia straży pożarnych. Autorka 5 książek, ok. 170 artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych.

Pracę naukową i dydaktyczną łączy z działalnością społeczną. W 2010 r. rozpoczęła działalność społeczną na terenie gminy Bodzentyn w dziedzinie kulturalno-oświatowej i utrwalania pamięci historycznej. Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna.

Za działalność społeczną i naukową otrzymała wiele nagród i odznaczeń.


10.Agnieszka MigonAgnieszka Migoń

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach oraz założycielka Stowarzyszenia Świętokrzyski Fundusz Lokalny, gdzie jako wolontariuszka od 17 lat organizuje akcje charytatywne, takie jak Wieczór Modnych Filantropów czy Bal Filantropów, podczas których zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin naszego regionu. (info echo dnia)

W dwóch kieleckich galeriach handlowych prowadzi salony z ubraniami prestiżowych marek kobiecych.

 

 

 

 

 


11.Hanka SwiatkowskaHanka Świątkowska

Według dyplomu – zootechnik, z zamiłowania, wyboru i wiedzy – zielarka, terapeutka, społecznik – wiedźma, czyli Wiedzącą, we współczesnym wydaniu.

Jej wielkie pasje to piękno, sztuka w każdej formie oraz Natura. Ta przez duże N, dająca i szczodra.

Bywa poetką, hafciarką, autorką kulinarnych i leczniczych zastosowań ziół – tych dzikich i tych przez ludzi hodowanych.

Bywa matką, czarownicą, człowiekiem… Nieustannie poszukuje: wiedzy, emocji – i ludzi! Jest miłośniczką muzyki, teatru, sztuki – i życia.

„Homo sum” – nic co ludzkie nie ma prawa być deptane ani poniżane – to dewiza, która ją prowadzi…

Zajmuje się prowadzeniem warsztatów zielarskich, w tym rozpoznawaniem roślin dziko rosnących naszego klimatu w ich naturalnych środowiskach. Jest autorką „Zielnika pierwszej pomocy” oraz wielu różnorodnych przepisów na wyroby zielarskie, zarówno kulinarne jak i kosmetyczne oraz lecznicze. Pisuję także artykuły – witryny: „Zielona Przestrzeń”, „Natmed”

Współpracuje z grupą odtwórstwa historycznego wczesnego Średniowiecza (IX – XI w) KH HIRD w Kielcach. Jako rekonstruktor występuję też podczas wielu wydarzeń, zajęć i pokazów.

Przez wiele lat aktywnie uczestniczyła w działaniach Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica”. Współpracuje blisko ze Szkołą Wrażliwości w Kapkazach. Wraz z przyjaciółmi współtworzy od niedawna Akademię Poprawy Jakości Życia, realizującą swe spotkania Szklanym Domu w Ciekotach i w Szkole Wrażliwości Kapkazy, oraz w Łodzi.