Ułatwienia dostępu

 

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD działa od września 2016 r.

Tworzy je grupa mieszkańców i przyjaciół Suchedniowa, którzy chcą, by żyło się tu lepiej.

U podstaw wszelkich działań stowarzyszenia leży przekonanie,
że największym potencjałem społeczności lokalnej są LUDZIE, a aktywność i zaangażowanie mieszkańców jest główną siłą napędową rozwoju lokalnego.
Rozwój to zmiana, zmiana to proces, czyli wiele małych, powiązanych ze sobą działań.

Dążąc do zmiany często idziemy POD PRĄD: wracamy do źródeł, poszukujemy korzeni,
na nowo budujemy tożsamość lokalną, nie dajemy się porwać prądom zniechęcenia
i bierności. Inicjujemy, inspirujemy, wspieramy, organizujemy, zmieniamy, działamy …

„rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym co jest robione dla nich"