O naszych działaniach

 

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD działa od września 2016 r. Celem organizacji jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, m.in w obszarach takich jak: społeczeństwo obywatelskie, kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego, narodowego i tradycji, tożsamość lokalna oraz ochrona środowiska.

Projekty zrealizowane w latach 2016-2019

2016 r.
Członkowie stowarzyszenia, działający wówczas jako nieformalna grupa inicjatywna, zrealizowali projekt integrujący społeczność lokalną wokół historii Suchedniowa, który obejmował cykl 3 debat historycznych pod nazwą Suchedniowski Tryptyk Historyczny - Ludzie - Wydarzenia - Przedmioty, wydanie pierwszego tomu z cyklu "Zeszyty Suchedniowskie. Historia" oraz konkurs historyczny.