Ułatwienia dostępu

GIGABAJTY TRADYCJI, TRANSFER DOŚWIADCZEŃ. ŚWIĘTOKRZYSKA WYCINANKA LUDOWA ONLINE

TYTUŁ PROJEKTU

Gigabajty tradycji, transfer doświadczeń. Świętokrzyska wycinanka ludowa online.

REALIZATOR
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

FINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PARTNER
Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej

WSPÓŁPRACA
Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Suchedniowie

Biblioteka Publiczna w Łącznej

Gminny Ośrodek Kultury ZAMECZEK w Bliżynie. 

PATRONAT HONOROWY

Starosta Powiatu Skarżyskiego

Prezydenta Skarżyska-Kamiennej

Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

CZAS TRWANIA
czerwiec – grudzień 2020

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest zachowanie i utrwalanie lokalnego, ginącego dziedzictwa-ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WYCINANKI LUDOWEJ, jej popularyzacja w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym i międzypokoleniowy transfer wiedzy
i umiejętności. Chcemy uchronić od zapomnienia mistrzowski kunszt i twórczość artystki z powiatu skarżyskiego Lucyny Kozłowskiej - uznanej w Polsce i zagranicą wycinankarki ludowej, a z wycinanki ludowej uczynić unikalny produkt lokalny.

TYTUŁ PROJEKTU

Gigabajty tradycji, transfer doświadczeń. Świętokrzyska wycinanka ludowa online.

REALIZATOR
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

FINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PARTNER
Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej

WSPÓŁPRACA
Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej
Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica w Suchedniowie

Biblioteka Publiczna w Łącznej

Gminny Ośrodek Kultury ZAMECZEK w Bliżynie. 

PATRONAT HONOROWY

Starosta Powiatu Skarżyskiego

Prezydenta Skarżyska-Kamiennej

Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

CZAS TRWANIA
czerwiec – grudzień 2020

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest zachowanie i utrwalanie lokalnego, ginącego dziedzictwa-ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WYCINANKI LUDOWEJ, jej popularyzacja w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym i międzypokoleniowy transfer wiedzy
i umiejętności. Chcemy uchronić od zapomnienia mistrzowski kunszt i twórczość artystki z powiatu skarżyskiego Lucyny Kozłowskiej - uznanej w Polsce i zagranicą wycinankarki ludowej, a z wycinanki ludowej uczynić unikalny produkt lokalny.

DZIAŁANIA

Warsztaty szkoleniowe online

Łącznie zrealizowano 7 warsztatów w formie filmów instruktażowych z wykonywania wycinanki według tradycyjnych wzorów i technik. Autorski program warsztatów opracowany i zrealizowany został przez artystkę Lucynę Kozłowską. Każdy odcinek obejmował część wykładową oraz instruktażową - pokaz sztuki wycinankarskiej od podstaw przez kolejne, coraz mocniej zaawansowane etapy. Kolejne odcinki cyklu były udostępniane wszystkim zainteresowanych na profilu FB, a następnie zamieszczane na kanale YOU TUBE.

Założenie i moderowanie grupy tematycznej oraz strony na FB poświęconej świętokrzyskiej wycinance ludowej

Grupa na FB miała charakter zamknięty i skupiała wszystkich chętnych pasjonatów wycinanki. Do grupy przystąpiło 83 członków. Grupa była (i jest nadal po zakończeniu projektu) miejscem prezentacji własnej twórczości, konsultacji, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Utworzono także profil na FB, gdzie zamieszczane były wszelkie informacje dotyczące projektu, a także powstające filmy. Profil na FB był głównym i najbardziej skutecznym źródłem informacji o projekcie.

Ponadto utworzony został kanał YOU TUBE gdzie uporządkowane chronologicznie i opisane materiały filmowe są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Ogólnopolski konkurs na najciekawszy pomysł promocji świętokrzyskiej wycinanki ludowej jako lokalnego dziedzictwa kulturowego. Celem konkursu było zachowanie i utrwalanie lokalnego, ginącego dziedzictwa – ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WYCINANKI LUDOWEJ autorstwa artystki ludowej Lucyny Kozłowskiej.

Konkurs miał charakter otwarty, ogólnopolski i był skierowany do grafików, projektantów, artystów-plastyków, uczniów i szkół artystycznych i studentów kierunków artystycznych, a także osób amatorsko zajmujących się projektowaniem i szeroko pojętą sztuką.

W konkursie wzięło udział 10 Uczestniczek i Uczestników, którzy zgłosili łącznie 12 projektów. Łączna pula nagród dla Autorów nagrodzonych prac wyniosła 3 000 zł. Nagrody zostały ufundowane przez Starostę Powiatu Skarżyskiego (partner projektu), a także dodatkowo Prezydenta Skarżyska-Kamiennej oraz Burmistrza Suchedniowa, którzy objęli projekt patronatem honorowym. 

Oceny w dniu 7 grudnia 2020 r. podczas obrad online, dokonało jury w skład którego weszli: JURY pracowało w składzie: Beata Wojciechowska - przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej, Halina Wężyk - pracownik Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej, instruktor d.s. upowszechniania kultury, Agnieszka Włodarczyk-Mazurek - kierownik artystyczna w Suchedniowskim Ośrodku Kultury KUŹNICA , Radek Kowalik – artysta, animator kultury, Maria Magdalena Pajek – graficzka oraz członkini honorowa - Lucyny Kozłowska – mistrzyni tradycji.

Ogłoszenie o wynikach konkursu, wraz z prezentacja prac konkursowych ukazało się na stronie FB, stronie organizatora i partnerów oraz w mediach lokalnych.

Wirtualna wystawy

Wernisaż wirtualnej wystawy miał formę filmu z premierą na stronie FB online w dniu 28 grudniu 2020, a następnie został zamieszczony na kanale YOU TUBE poświęconemu wycinance ludowej.
Film prezentuje wycinanki w niekonwencjonalny sposób – skupia się na pracach inspirowanych świętokrzyskimi legendami i ma konwencję sabatu czarownic.

 

Film promujący wycinankę świętokrzyską

Film, pokazuje na czym polega międzypokoleniowy transfer wiedzy, umiejętności i pasji i jak niezwykłe efekty przynosi połączenie kunsztu i mistrzostwa twórczyni ludowej oraz fantazji i możliwości technicznych młodych artystów.   

Film został upowszechniony za pośrednictwem stron internetowych oraz portali społecznościowych, kanału YOU TUBE.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

artystka – Mistrz Tradycji – pani Lucyna Kozłowska

graficzka – Maria Pajek

realizator filmów szkoleniowych – Radek Kowalik

realizator filmu promocyjnego – MM Production Milena Sieczka Mateusz Sadza

koordynatorka projektu – Karolina Gałczyńska-Szymczyk

 

gigabajty tradycji transfer doswiadczen

 

gigabajty tradycji transfer doswiadczen warsztaty online