Ułatwienia dostępu

PODZIĘKOWANIA

Składamy gorące podziękowania wszystkim Prelegentom i Słuchaczom obecnym podczas V Ogólnopolskiej, Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej.

18 września 2021 r. wykłady wygłosiło 10 osób (o dwie więcej niż w latach ubiegłych), w tym 3 z tytułem doktora nauk humanistycznych, jedna w trakcie przygotowań do obrony, historycy, historycy sztuki, polonistka-filozofka, a nawet analityk biznesowy-informatyk. Różnorodność spojrzeń i języka dodatkowo wzmocniona została obecnością kobiet, których wyraziste wystąpienia niewątpliwie podniosły dynamikę konferencji.

Konferencji wysłuchali Słuchaczki i Słuchacze zgormadzeni w sali konferencyjnej, a także ci, którzy nie mogli przybyć i śledzili nas online.

Cały materiał jest dostępny na stałe na kanale YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLfx-uWv2PYHm7OkxKVMhTLBiWT6pp7gBO

Przypominamy także, że wszystkie teksty zostaną opublikowane w kolejnym – siódmym numerze „Zeszytów Suchedniowskich. Historia” jesienią przyszłego roku.

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym to wydarzenie mogło się odbyć:

Grantdawcom i Sponsorom:

Gmina Suchedniów,
Powiat Skarżyski,
Województwo Świętokrzyskie
Nadleśnictwo Suchedniów,

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

Partnerom:

Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej

Dziękujemy Darczyńcom – Mieszkańcom i Przyjaciołom Suchedniowa. 
Dziękujemy Samorżądowi 
Suchedniowa z panem Burmistrzem na czele - za wsparcie finansowe i zaufanie, bez których ​zorganizowanie konferencji nie byłoby możliwe.

Do zobaczenia za rok!
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com