Ułatwienia dostępu

VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa


Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić na VII ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Tworzywo żywe - dziedzictwo jako nieprzerwana opowieść o nas samych”, która odbędzie się  9 września 2023 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury KUŹNICA w Suchedniowie.

Miło nam poinformować, że tegoroczna konferencja została wpisana w program obchodów Jubileuszu 25-lecia Powiatu Skarżyskiego. Historia utworzenia powiatu skarżyskiego w XX wieku zostanie przedstawiona w jednym z wykładów.

Ponadto, z okazji przypadającej w tym roku 80-tej rocznicy produkcji oraz likwidacji tajnej wytwórni stenów w Suchedniowie, dwa wykłady poświęcone zostaną tym wydarzeniom.

Tradycyjnie, podczas konferencji oddamy w Państwa ręce kolejny - ósmy już tom „Zeszytów Suchedniowskich. Historia”, zaś w przerwie zaprosimy na wystawę MONIDEŁ w ramach projektu „Jak się żenić to się żenić”.

Mamy nadzieję, że tak bogaty i różnorodny program spotka się z żywym zainteresowaniem Słuchaczy i liczymy na Państwa obecność.

 


PROGRAM

VII Ogólnopolskiej, Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
„Tworzywo żywe - dziedzictwo jako nieprzerwana opowieść o nas samych”

9 września 2023 r.

 

10:00 - 10:15
Przywitanie prelegentów i zebranych gości
25-LECIE POWIATU SKARŻYSKIEGO

10:15 - 10:30       
dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Zabiegi o utworzenie powiatu skarżyskiego w XX wieku
SUCHEDNIOWSKIE STENY

10:30 - 10:45       
Grzegorz Michnowski (Wiejski Dom Kultury w Mostkach)
Pistolety maszynowe STEN z Zakładów Tańskich w Suchedniowie – stan badań w 80-tą rocznicę produkcji oraz likwidacji tajnej wytwórni broni

10:45 - 11:00       
dr Marek Jedynak (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Białymstoku)
Produkcja stenów w Suchedniowie w świetle wojennych dokumentów       

„TWORZYWO ŻYWE – DZIEDZICTWO JAKO NIEPRZERWANA OPOWIEŚĆ O NAS SAMYCH” EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2023

CZĘŚĆ I
11:00 - 11:15       
dr Nina Glińska (Narodowy Instytut Dziedzictwa, oddział w Kielcach)
Niematerialne dziedzictwo kulturowe województwa świętokrzyskiego i jego ochrona w świetle konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 17 października 2003 roku.

11:15 - 11:30       
mgr Kinga Kędziora-Palińska (Muzeum Zamkowe w Sandomierzu)
Miasto movie o tradycji obrzędu, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy. Wpływ projektu badawczego na poczucie tożsamości regionalnej młodzieży.

11:30 - 11:45       
dr Wiesława Rutkowska (Archiwum Państwowe w Kielcach) 
Archiwalia jako dziedzictwo minionych pokoleń. Spuścizny, kolekcje i zbiory osób prywatnych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.

11:45 - 12:00       
mgr Emilia Pstrągowska
Nieprzerwana nić. Tkactwo ludowe w rejonie Bodzentyna: reaktywacja czy kontynuacja?

12.00-12.15  
Historyczne Koło Naukowe z I L.O. w Skarżysku-Kamiennej pod opieka merytoryczną dr. P. Kardysia (PTH/O.Skarżysko-Kamienna)
Kronika parafii Bzin – dziedzictwo zapisane narracją o przeszłości lokalnej społeczności (z wielką historią w tle).

12:15 - 12:45     
Dyskusja

12:45 - 13:30     
PRZERWA KAWOWA

13:30 - 14:00     
promocja 8. tomu publikacji „Zeszyty Suchedniowskie. Historia"
wystawa MONIDEŁ w ramach projektu „Jak się żenić to się żenić”

CZĘŚĆ II
14:00 - 14:15       
mgr Marcin Janakowski (Polskie Towarzystwo Historyczne O/Skarżysko-Kam./Fundacja Wczoraj dla Jutra)
Kowale i kuźnicy znad Kamiennej – tradycje zawodowe oraz ich następstwa. Przykłady skarżysko-suchedniowskie.

14:15 - 14:30       
mgr Paweł Kołodziejski (Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach)
W poszukiwaniu utraconego stylu, czyli rzecz o Janie Borowskim, zapomnianym budowniczym Starachowic.

14:30 - 14:45       
dr Kamil Szpunar (Muzeum Wsi Radomskiej) 
Architektoniczna spuścizna dawnej dzielnicy żydowskiej w Szydłowcu.

14:45 - 15:15    
Dyskusja
KOMUNIKATY 

15:15 - 15:25       
mgr Agnieszka Włodarczyk-Mazurek (Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie)
Jak się żenić to się żenić. Wesele w PRL-u – stan realizacji projektu badawczego

15:25 - 15:35       
dr Justyna Staszewska (Towarzystwo Dawida Rubinowicza w Bodzentynie)
W poszukiwaniu śladów. Źródła do badań nad dziejami suchedniowskich Żydów w Internecie.

15:35 - 15:45       
Marlena Zynger (wł. Ewa Bartkowiak z domu Marczewska)  Związek Literatów Polskich Oddział Warszawski
CZARNE OCZY MASZ - wspomnienie o Lucynie Furmańczyk - suchedniowskiej łączniczce AK ps. „Węgielek”, w 100. rocznicę urodzin

15:45 - 16:00
Podziękowania i zakończenie konferencji

 

plakat VII OIKN