Ułatwienia dostępu

PODZIĘKOWANIA - VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo,

VIII Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Tworzywo żywe – dziedzictwo jako nieprzerwana opowieść o nas samych” przeszła do historii.

Zanim zaczniemy planować kolejną edycję, kierujemy słowa wdzięczności do wszystkich, którzy aktywnie uczestniczyli w konferencji i na różne sposoby wspierali jej organizację. 

Przede wszystkim wyrazy wdzięczności i uznania kierujemy do Prelegentek i Prelegentów, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, wypełnili ten dzień swoją OBECNOŚCIĄ i słowem. 

W tym roku było to aż 14 osób:

 • dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Grzegorz Michnowski
  Wiejski Dom Kultury w Mostkach
 • dr Marek Jedynak
  Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Białymstoku
 • dr Nina Glińska
  Narodowy Instytut Dziedzictwa, oddział w Kielcach
 • mgr Kinga Kędziora-Palińska
  MUZEUM ZAMKOWE W SANDOMIERZU
 • dr Wiesława Rutkowska
  Archiwum Państwowe w Kielcach
 • mgr Emilia Pstrągowska

 • Jakub Kita
  HISTORYCZNE KOŁO NAUKOWE Z I LO W SKU-KAM. pod opieka merytoryczna dr P. Kardysia PTH/O.SKO-KAM.
 • Marcin Janakowski
  Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej/Fundacja Wczoraj dla Jutra
 • mgr Paweł Kołodziejski
  Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach
 • dr Kamil Szpunar
  Muzeum Wsi Radomskiej
 • Agnieszka Włodarczyk-Mazurek
  Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

 • dr Justyna Rak Staszewska
  Towarzystwo Dawida Rubinowicza w Bodzentynie            ,

 • mgr Marlena Zynger (wł. Ewa Bartkowiak z domu Marczewska)
  Związek Literatów Polskich Oddział Warszawski

Dziękujmy wszystkim Słuchaczkom i Słuchaczom, którzy tak licznie przybyli do Kuźnicy - Mieszkańcom i Przyjaciołom Suchedniowa, Szanownym Gościom, Młodzieży z suchedniowskich szkół wraz z nauczycielami, Seniorom - Każdej i Każdemu z Was z osobna - tylko dzięki Waszej obecności konferencja ma sens.

Za pomoc organizacyjną i wsparcie finansowe dziękujemy Samorządowi Suchedniowa na czele panem Burmistrzem Cezarym Błachem, który objął konferencję patronatem honorowym.

Wyrazy wdzięczności i ukłony kierujemy do całego Zespołu SOK Kuźnica – za wspaniałą, komfortową dla prelegentów i słuchaczy przestrzeń, za obsługę techniczną i porządkową, za życzliwość...

Dziękujmy Marcinowi Medyńskiemu - prezesowi PTH za poprowadzenie konferencji, merytoryczne wprowadzenia i podsumowania, a także - co nie łatwe - nienachalne ale skuteczne i konsekwentne przestrzeganie dyscypliny czasowej.

Za wsparcie finansowe dziękujemy grantodawcom i sponsorom:
Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
Z serca dziękujemy także Darczyńcom indywidualnym – Mieszkańcom i Przyjaciołom Suchedniowa

Już wkrótce wszystkie wykłady będzie można obejrzeć na kanale YT stowarzyszenia a za profesjonalne nagranie odpowiada  PROJEKT MAMUT w składzie:
Milena Sieczka
Mateusz Sadza
Radek Ciura

Dziękujemy za fotorelacje i relacje medialne:
Agnieszka Nowak
Milena Sieczka
Echo Dnia Mateusz Bolechowski
Nasz Suchedniów

Poczęstunek przygotowała Agroturystyka GREENVIT z Mostek 

Dziękujemy i zapraszamy za rok!
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD