Aktualne

  IV ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  TYTUŁ PROJEKTU 
  IV ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt.  „Osoba w przestrzeni, przestrzeń w czasie – konotacje ludzi, miejsc i czasów w drodze do poznania lokalnego dziedzictwa kulturowego”

  TERMIN REALIZACJI
  01.05.2020-30.11.2020

  OPIS PROJEKTU
  Proponowana tematyka konferencji wpisuje się w narodowy program obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przewidziany na lata 2017-2021 oraz zakres działań tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Moja droga”. Stowarzyszenie pragnie włączyć się w ten jubileusz, poprzez organizację kolejnego spotkania naukowego z 8 referentami reprezentującymi różne ośrodki naukowe, badawcze i muzealne rejonu między Wisłą 

  a Pilicą.

  UCZESTNICY/ADRESACI PROJEKTU
  1) prelegenci - naukowcy zajmujący się różnymi dziedzinami nauki, w tym w szczególności z ośrodków naukowych /muzealnych/ znajdujących się na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego oraz ze środowiska naukowego UJK w Kielcach, w tym historycy współpracujący ze Stowarzyszeniem w zakresie realizowanych dotychczas projektów,
  2) słuchacze sesji naukowej: regionaliści, studenci, osoby hobbystycznie zainteresowane dziejami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, mieszkańcy Gminy Suchedniów i regionu, zaproszeni goście – przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

  PARTNERZY PROJEKTU
  Gmina Suchedniów
  Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
  PTH O/Skarżysko-Kamienna.

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
  Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Świętokrzyskiego. 

  „SUCHEDNIÓW. NATURALNIE - usługi prozdrowotne dla seniorów i niepełnosprawnych”.

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  TYTUŁ PROJEKTU
  „SUCHEDNIÓW. NATURALNIE - usługi prozdrowotne dla seniorów i niepełnosprawnych”.

  TERMIN REALIZACJI
  styczeń – czerwiec 2020

  OPIS PROJEKTU
  W ramach projektu przygotowany został pilotażowy program różnorodnych, nieodpłatnych zajęć, które mogą wspierać proces leczenia/ rehabilitacji, pomogą poprawić kondycję fizyczną i samopoczucie, a także zdobyć nowe zainteresowania, umiejętności i znajomości. Zajęcia będą prowadzone przez partnerów sieci usług turystycznych SUCHEDNIÓW.NATURALNIE (www.suchedniownaturalnie.pl) od marca do czerwca 2020 r. w różnych miejscach na terenie Suchedniowa. 

  Projekt jest adresowany do dwóch grup mieszkańców Gminy Suchedniów: 
  1) OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności w tym:
  - dzieci od lat 4 do 18 roku życia
  - dorosłych od 18 do 30 roku życia, pozostających pod opieką rodziców/opiekunów
  2) SENIORÓW tj. osób w wieku 60+: osób cierpiących na różnego rodzaju choroby, stany poudarowe, pourazowe, chcących poprawić swoją kondycję psychiczną i fizyczną.

  W programie:

  • Alpakoterapia - Atis Alpakoterapia, Barbara Żuczek-Volonakis
  • Warsztaty ceramiczne - terapia ręki, jazda konna - Ośrodek Rozwoju Kreatywnego i Jazdy Konnej Ignacówka, Magdalena Sułek
  • Arteterapia, wycieczki przyrodniczo-filmowe - Dom Entuzjastów Sztuki Kultury i Arteterapii, Radek Kowalik
  • Naturoterapia: masaż, zajęcia ruchowe, edukacja prozdrowotna, wykłady, konsultacje - MEDEA Monika Ptak Korbacz
  • Dietetyka – wykłady, konsultacje indywidulane - GREEN VIT Sylwia El-Dursi
  • Całodniowe warsztaty integracyjne w plenerze
  • Warsztaty dla Rodziców/Opiekunów – „Co zrobić aby nie zwariować?” - Fundacja Nasza Maraton – Damian i Karolina Orzechowscy

  PARTNERZY PROJEKTU
  Projekt "Suchedniów. Naturalnie. Usługi prozdrowotne dla niepełnosprawnych i seniorów" został objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów - Cezarego Błacha.

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
  Projekt "Suchedniów. Naturalnie. Usługi prozdrowotne dla niepełnosprawnych i seniorów" jest realizowany przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 20124-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

  logo typy

   

  Zeszyty Suchedniowskie. Historia nr 5/2020

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Wydanie publikacji popularno-naukowej pt. "Zeszyty Suchedniowskie. Historia nr 5/2020"

   


   

  OPIS PROJEKTU
  Projekt polega na wydaniu i promocji piątego numeru publikacji popularno-naukowej „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”, w którym opublikowane zostaną między innymi teksty pokonferencyjne z III ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie w 7 września 2019 r., oraz inne teksty nadesłane przez czytelników, które przejdą pozytywnie weryfikację merytoryczną redakcji.
  Promocja wydawnictwa odbędzie się 19 września 2020 r. podczas spotkania promującego, wpisanego w program IV ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2020.

  TERMIN REALIZACJI
  01.04.2020 – 30.09.2020

  UCZESTNICY/ADRESACI PROJEKTU
  Adresaci projektu to mieszkańcy gminy Suchedniów, powiatu skarżyskiego, regionu i całej Polski – czytelnicy książki.

  PARTNERZY PROJEKTU
  Gmina Suchedniów
  Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”

  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
  Wydawnictwo jest sfinansowane ze środków:
  Województwa Świętokrzyskiego,
  Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
  Gminy Suchedniów
  dzięki darowiznom przekazanym przez Mieszkańców i Przyjaciół Suchedniowa.

  Copyright © 2020 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod Prąd". Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szukaj