Ułatwienia dostępu

Konferencja naukowa pt. „Taka sama dla wszystkich- kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą a Pilicą”

W sobotę 8 września 2018 r, w Suchedniowie odbyła się II Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Taka sama dla wszystkich- kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą a Pilicą”.

Proponowana tematyka konferencji nawiązywała  do programu obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości na lata 2017-2021 i wpisana została do programu Europejskich Dni Dziedzictwa 2018. Prelegenci przedstawili słuchaczom historię odzyskiwania niepodległości w regionie, ukazując dorobek długotrwałego procesu dziejowego, w który zaangażowanych było wiele wybitnych postaci i całe zastępy zwykłych obywateli Polski. Niepodległość to przecież nie tylko czyn zbrojny, ale także szereg działań cywilnych, wykonywanych przez cały okres zaborów jak również już po odzyskaniu suwerenności, zmierzających do jednego- szeroko rozumianej Niepodległości. Tematyka konferencji obejmowała rejon między Wisłą i Pilicą, a konkretnie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który miał, poprzez swoją wielowiekową działalność, znaczący wpływ na historię dążeń niepodległościowych.

Konferencji towarzyszyły dwa ważne wydarzenia: wernisaż wystawy fotografii Wandy Sojeckiej pt. "ZAUROCZENIE orz promocja trzeciego numeru cyklu wydawniczego „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”

TYTUŁ
Konferencja naukowa pt. „Taka sama dla wszystkich- kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą a Pilicą”

TERMIN REALIZACJI

OPIS
W sobotę 8 września 2018 r, w Suchedniowie odbyła się II Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Taka sama dla wszystkich- kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą a Pilicą”.

Proponowana tematyka konferencji nawiązywała  do programu obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości na lata 2017-2021 i wpisana została do programu Europejskich Dni Dziedzictwa 2018. Prelegenci przedstawili słuchaczom historię odzyskiwania niepodległości w regionie, ukazując dorobek długotrwałego procesu dziejowego, w który zaangażowanych było wiele wybitnych postaci i całe zastępy zwykłych obywateli Polski. Niepodległość to przecież nie tylko czyn zbrojny, ale także szereg działań cywilnych, wykonywanych przez cały okres zaborów jak również już po odzyskaniu suwerenności, zmierzających do jednego- szeroko rozumianej Niepodległości. Tematyka konferencji obejmowała rejon między Wisłą i Pilicą, a konkretnie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który miał, poprzez swoją wielowiekową działalność, znaczący wpływ na historię dążeń niepodległościowych.

Konferencji towarzyszyły dwa ważne wydarzenia: wernisaż wystawy fotografii Wandy Sojeckiej pt. "ZAUROCZENIE orz promocja trzeciego numeru cyklu wydawniczego „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”

 PRELEGENCI I TEMATY

dr Andrzej Rembalski (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach) – w zastępstwie wykład wygłosiła pani Elżbieta Kubiec Kartki z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w Suchedniowie. Wydarzenia. Ludzie.

dr Krzysztof Karbownik (Muzeum Wsi Kieleckiej) Motywy niepodległościowe w sztuce ludowej Kielecczyzny. Wybrane przykłady.

mgr Paweł Kołodziejski (Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach)  Początki szkolnictwa publicznego w Wierzbniku 1816-1832.

mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Historii Kielc) Domy dla Muz. Budownictwo Szkolne i dla kultury na Kielecczyźnie po 1918 r.

mgr Łukasz Wołczyk (Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Zrozumieć Niepodległość. Chłopskie postrzeganie zmian zachodzących na wsi kieleckiej w końcu XIX i na początku XX wieku w świetle „Pamiętników Chłopskich”.
mgr Ewa Kołomańska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie Oddział
Muzeum Wsi Kieleckiej) Materialne zachowki pamięci walk niepodległościowych z XIX wieku w krajobrazie miasta i gminy Suchedniów

mgr Marcin Medyński (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku Kamiennej)
Dla kraju czy dla siebie? Rola suchedniowskich urzędników górniczych w podtrzymaniu polskości.
mgr Agnieszka Włodarczyk-Mazurek (SOK „Kuźnica” w Suchednowie) Żelazny kapitan Jan Ostachowski. Działalność społeczna i kulturalna.

dr Piotr Kardyś (Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Pamiętnik z Syberii. Józef Zemła i polscy zesłańcy w Rosji w latach 1914-1921.

mgr Leszek Dziedzic (Muzeum Historii Kielc) Wizja „Przyszłych Kielc” Józefa Kłodawskiego.

mgr Andrzej Grabkowski Rola sztuki w zachowaniu tożsamości narodowej przed 1918 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Świętokrzyskiego

 

konferencja plakat