Ułatwienia dostępu

Piknik folklorem inspirowany z Radą Seniorów

Celem projektu jest inicjowanie i wspieranie aktywności artystycznej i społecznej seniorów powiatu skarżyskiego. W ramach projektu zorganizowane zostały dwa pikniki z Radą Seniorów:

- 28 lipca w Mostkach (na terenie ośrodka wypoczynkowego nad zalewem)

- 18 sierpnia w Suchedniowie (na terenie SOK Kuźnica) – piknik włączony został w program wydarzenia pod nazwą Suchedniowskie Święto Kaszy

TYTUŁ PROJEKTU

Piknik folklorem inspirowany z Radą Seniorów

TERMIN REALIZACJI

lipiec – wrzesień 2018

OPIS

Celem projektu jest inicjowanie i wspieranie aktywności artystycznej i społecznej seniorów powiatu skarżyskiego. W ramach projektu zorganizowane zostały dwa pikniki z Radą Seniorów:

- 28 lipca w Mostkach (na terenie ośrodka wypoczynkowego nad zalewem)

- 18 sierpnia w Suchedniowie (na terenie SOK Kuźnica) – piknik włączony został w program wydarzenia pod nazwą Suchedniowskie Święto Kaszy

Pikniki miały rodzinny, międzypokoleniowy charakter. Program obejmował między innymi:

 • występy zespołów:
  • „FURMANY” z Bodzentyna,
  • „MICHNIOWIANKI” z Michniowa
  • „KUMOTRY” z Ostojowa
  • „SKOKOTLIWI” z Mostek
 • prezentację działalności Radą Seniorów
 • specjały kuchni regionalnej przygotowane przez seniorów z Rady Seniorów w Suchedniowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Mostkach i Michniowie
 • Zabawę Wiejska z NOWYM ZESPOŁEM FOLKOWYM

Ponadto seniorzy oraz Rada Seniorów jako grupa - wzięli udział w konkursie kulinarnym "Najlepsza potrawa z kaszy"

Pikniki zostały zorganizowane i zrealizowane przez seniorów z Rady Seniorów w Suchedniowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Grupa Inicjatywna POD PRĄD, Wiejskim Domem Kultury w Mostkach, TAWERNĄ u IRKA, Radą Sołecką Mostki oraz Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury KUŹNICA. Łącznie zaangażowanych było ponad 30 wolontariuszy.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Powiat skarżyski

 piknik plakat