Ułatwienia dostępu

SPA x 2. Sanus per Artem czyli Suchedniowski Park Artystyczny

Projekt „SPA x 2. Sanus per Artem czyli Suchedniowski Park Artystyczny” dotyczy problemu niedoceniania, zaniedbania i niewykorzystywania zasobów miasta jakimi są ludzie, oraz niska aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców

TYTUŁ PROJEKTU
SPA x 2. Sanus per Artem czyli Suchedniowski Park Artystyczny

Termin realizacji
11 września 2017 – 10 listopada 2017  

OPIS PROJEKTU

Projekt „SPA x 2. Sanus per Artem czyli Suchedniowski Park Artystyczny” dotyczy problemu niedoceniania, zaniedbania i niewykorzystywania zasobów miasta jakimi są ludzie, oraz niska aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców.

Uczestnikami projektu „SPA x 2” są przedstawiciele jednej z najbardziej twórczych grup społecznych - lokalni artyści, twórcy ludowi, rękodzielnicy i osoby aktywne twórczo w różnych dziedzinach sztuki, a także osoby, które chcą wspierać tego rodzaju działania.

Projekt „SPA x 2" jest przedsięwzięciem komplementarnym do aktualnie realizowanego projektu „Suchedniowski Tryptyk Obywatelski. Kobiety Artyści Seniorzy". Plener SPA będzie wydarzeniem towarzyszącym debacie publicznej nt roli artystów w społecznościach lokalnych, która odbędzie się jesienią br.

Z kolei minialbum "SPA..." pozwoli na prezentację w pigułce dorobku, różnorodności i bogactwa twórczości lok. artystów.

Przedsięwzięcie SPA x 2 przyczyni się do integracji środowiska lok. artystów, wzmocni tożsamość lokalną poprzez odkrywanie i upowszechnianie twórczości artystycznej lokalnych artystów i pozwoli na twórcze wykorzystanie potencjału.


Projekt odwołuje się do wspólnej pasji i więzi łączącej ludzi, współpracujących w osiąganiu konkretnych celów - czyli do idei tzw. partycypacji horyzontalnej. Poprzez stworzenie warunków do integracji i współdziałania dla jednej z grup o dużym potencjale – artystów- w sposób pośredni projekt przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnej, do przełamania lokalnego marazmu i będzie inspiracją i motywacją do podejmowania kolejnych starań o środki zewnętrzne na realizację zadań w obszarze kultury i sztuki.

Projekt jest spójny z założeniami Strategii Rozwoju MiG Suchedniów na lata 2016–2026 na poziomie celów operacyjnych tj.: „Wykreowanie marki „Suchedniów – przestrzeń twórczych inicjatyw” oraz „Wzmocnienie kapitału społecznego".

ADRESACI PROJEKTU
lokalni artyści
uczestnicy pleneru SPA - mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów

REALIZATORZY
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD
partner projektu -

PARTNERZY PROJEKTU
Wiejski Dom Kultury w Mostkach
Gmina Suchedniów
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
Właściciele Młyna na Jędrowie – Pani Anna i Paweł Orłowscy

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja

 

program

 


 Powiązane artykuły

Już w najbliższą sobotę Suchedniowski Park Artystyczny