Ułatwienia dostępu

Zeszyty Suchedniowskie. Historia

Projekt „Zeszyty Suchedniowskie. Historia” to kolejny etap działań zainicjowanych i realizowanych przez członków Stowarzyszenia od grudnia 2015 r., mających na celu odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie historii Suchedniowa.
Projekt obejmuje:
- opracowanie i wydanie drugiego numeru cyklicznej publikacji "Zeszyty Suchedniowskie. Historia"
- organizację spotkania popularno-naukowego, promującego publikację.

TYTUŁ PROJEKTU
Zeszyty Suchedniowskie. Historia.

Termin realizacji
01.04.2017 r - 30.09.2017 r.

OPIS PROJEKTU

Projekt „Zeszyty Suchedniowskie. Historia” to kolejny etap działań zainicjowanych i realizowanych przez członków Stowarzyszenia od grudnia 2015 r., mających na celu odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie historii Suchedniowa.
Projekt obejmuje:
- opracowanie i wydanie drugiego numeru cyklicznej publikacji "Zeszyty Suchedniowskie. Historia"
- organizację spotkania popularno-naukowego, promującego publikację.

 

UCZESTNICY/ADRESACI PROJEKTU
Adresatami projektu są mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów oraz osoby związane z Suchedniowem więzami rodzinnymi oraz emocjonalnymi.

PARTNERZY PROJEKTU
Gmina Suchedniów
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt STO jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017.


Powiązane artykuły

 

Zeszyty Suchedniowskie Historia plakat