Ułatwienia dostępu

Takie same dla wszystkich? - znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej

Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej sesji naukowej pt. Takie same dla wszystkich? - znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Zakres tematyczny konferencji wpisuje się w tegoroczną edycję obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa zatytułowanych „Niepodległa dla wszystkich”. Podczas spotkania uznane autorytety naukowe zaprezentują swoje referaty. Udział w spotkaniu dla wszystkich słuchaczy będzie bezpłatny i otwarty. Konferencja odbędzie się 7 września 2019 roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica. Jest to trzecia konferencja naukowa organizowana z okazji EDD przez Stowarzyszenie GI Pod Prąd. Zeszłoroczna edycja okazała się dużym sukcesem zarówno od strony naukowej jak i oceny i frekwencji mieszkańców. Jednocześnie konferencja została zauważona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, który przyznał nam wyróżnienie za zaangażowanie w organizacje 26 Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce „Niepodległa dla Wszystkich”. Tegoroczny temat konferencji ma przypomnieć społeczeństwu historię odzyskania niepodległości. Ukazać dorobek długotrwałego procesu dziejowego, w który zaangażowało się wiele wybitnych postaci i całe zastępy zwykłych Polaków, którzy w trudnych czasach zaborów, nie zapomnieli o swojej polskości, nie szczędzili trudu i ofiary. Obszar między Wisłą., a Pilicą to ziemie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który w różnoraki sposób włączał się w walkę o niepodległość.  Konferencja ma na celu zbudowanie wspólnoty, lekcję patriotyzmu i pokazanie złożonych, wielokulturowych dziejów naszego regionu przez pryzmat kultury materialnej. Do udziału w sesji naukowej zostaną zaproszone wszystkie ośrodki naukowe/muzealne/ z regionu.

TYTUŁ PROJEKTU
Takie same dla wszystkich? - znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej

Termin realizacji
kwiecień-październik.2019

OPIS PROJEKTU

Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej sesji naukowej pt. Takie same dla wszystkich? - znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Zakres tematyczny konferencji wpisuje się w tegoroczną edycję obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa zatytułowanych „Niepodległa dla wszystkich”. Podczas spotkania uznane autorytety naukowe zaprezentują swoje referaty. Udział w spotkaniu dla wszystkich słuchaczy będzie bezpłatny i otwarty. Konferencja odbędzie się 7 września 2019 roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica. Jest to trzecia konferencja naukowa organizowana z okazji EDD przez Stowarzyszenie GI Pod Prąd. Zeszłoroczna edycja okazała się dużym sukcesem zarówno od strony naukowej jak i oceny i frekwencji mieszkańców. Jednocześnie konferencja została zauważona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, który przyznał nam wyróżnienie za zaangażowanie w organizacje 26 Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce „Niepodległa dla Wszystkich”. Tegoroczny temat konferencji ma przypomnieć społeczeństwu historię odzyskania niepodległości. Ukazać dorobek długotrwałego procesu dziejowego, w który zaangażowało się wiele wybitnych postaci i całe zastępy zwykłych Polaków, którzy w trudnych czasach zaborów, nie zapomnieli o swojej polskości, nie szczędzili trudu i ofiary. Obszar między Wisłą., a Pilicą to ziemie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który w różnoraki sposób włączał się w walkę o niepodległość.  Konferencja ma na celu zbudowanie wspólnoty, lekcję patriotyzmu i pokazanie złożonych, wielokulturowych dziejów naszego regionu przez pryzmat kultury materialnej. Do udziału w sesji naukowej zostaną zaproszone wszystkie ośrodki naukowe/muzealne/ z regionu.

Konferencja wpisuje się program obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku obchodzone
są pod hasłem „Krajobraz dziedzictw - dziedzictwo krajobrazu”.

https://edd.nid.pl/wydarzenia/?date_start=2019-09-07&date_start_to=2019-09-07&place=&lat=&lng=&north=&south=&west=&east=&dist=25&tax-wojewodztwa%5B%5D=swietokrzyskie&tax-kategorie-wydarzen%5B%5D=seminarium-sesja-naukowa&tax-cykle-wydarzen=&sf=

ADRESACI PROJEKTU
Zasięg terytorialny: Gmina Suchedniów, powiat skarżyski i województwo świętokrzyskie. 
Adresaci:

  • prelegenci – 8 osób, naukowcy zajmujący się różnymi dziedzinami nauki, w tym w szczególności ze środowiska naukowego UJK w Kielcach, w tym historycy współpracujący ze Stowarzyszeniem w zakresie realizowanych dotychczas projektów,
  • uczestnicy – słuchacze sesji naukowej, w tym: regionaliści, studenci, pracownicy naukowi uczelni wyższych, osoby hobbystycznie zainteresowane dziejami miasta oraz sami mieszkańcy Miasta i Gminy Suchedniów i regionu, a także zaproszeni goście – przedstawiciele lokalnych władz na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

REALIZATORZY
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD


PARTNERZY PROJEKTU
Gmina Suchedniów
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

 

plakat europejskie dni dziedzictwa