Ułatwienia dostępu

Zeszyty Suchedniowskie. Historia. nr 4/2019

Projekt „Zeszyty Suchedniowskie. Historia. Nr 4/2019” to kolejny etap działań zainicjowanych i realizowanych przez Stowarzyszenie od 2016 roku, we współpracy z Gminą, Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury „Kuźnica” oraz Oddziałem Polskim Towarzystwem Historycznym O/Skarżysko-Kamienna, przy czynnym udziale mieszkańców. Celem projektu jest odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego.

TYTUŁ PROJEKTU
Zeszyty Suchedniowskie. Historia. nr 4/2019

Termin realizacji
01.04.2019 r - 30.09.2019 r.

OPIS PROJEKTU

Projekt „Zeszyty Suchedniowskie. Historia. Nr 4/2019” to kolejny etap działań zainicjowanych i realizowanych przez Stowarzyszenie od 2016 roku, we współpracy z Gminą, Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury „Kuźnica” oraz Oddziałem Polskim Towarzystwem Historycznym O/Skarżysko-Kamienna, przy czynnym udziale mieszkańców. Celem projektu jest odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego.

Projekt obejmuje dwa działania:
1) opracowanie i wydanie 4-go numeru w ramach cyklu popularno-naukowego "Zeszyty Suchedniowskie. Historia". Książka obejmować będzie wstęp oraz 9 tekstów naukowych w rozdziale „artykuły”, opracowanych i wygłoszonych przez prelegentów podczas II ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Taka sama dla wszystkich – kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą, a Pilicą” zorganizowanej przez Stowarzyszenie w dniu 8 września 2018 r., oraz, w razie inne teksty autorskie w rozdziałach „wywiady, wspomnienia, eseje”, oraz „sprawozdania i omówienia”. 

2) organizację spotkania promującego publikację, wpisanego w program III ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej zaplanowanej na 7 września 2019 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 

https://edd.nid.pl/wydarzenia/?date_start=2019-09-07&date_start_to=2019-09-07&place=&lat=&lng=&north=&south=&west=&east=&dist=25&tax-wojewodztwa%5B%5D=swietokrzyskie&tax-kategorie-wydarzen%5B%5D=seminarium-sesja-naukowa&tax-cykle-wydarzen=&sf=/

 

PARTNERZY PROJEKTU
Gmina Suchedniów
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego, Starostwa powiatowe w Skarżysku - Kamiennej a także dzięki darowiznom przekazanym przez Mieszkańców i Przyjaciół Suchedniowa.

 

zeszyty suchedniowskie nr4