Ułatwienia dostępu

Zaproszenie na VI Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić na VI Ogólnopolską, Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt.  „Wszyscyśmy dzieci jednej matki – zworniki przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego dziedzictwa” która odbędzie się  w dniu 10 września 2022 r. w godzinach 10.00-15.30 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”

Dziedzictwo łączy pokolenia, konkretne społeczności, pojedynczych ludzi, miasta, krainy czy wręcz całe narody i państwa. Jest ono zwornikiem kulturowego sklepienia, na które składają się wydawałoby niepasujące do siebie elementy: ludzkie, przyrodnicze, materialne i niematerialne. Samodzielnie mogą one istnieć, ale bez dziedzictwa - spoiwa, klińca, które je łączy - pozostaną luźnymi tworami, niemogącymi stworzyć czegoś spektakularnego, wielkiego.

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie dorobek kulturowy poszczególnych narodów bez uwzględniania w jego dziejach obecności któregokolwiek z tych czynników. Dla przykładu: czy obecna Hiszpania byłaby tym, czym jest, gdyby w swojej historii nie zetknęła się z Maurami, Żydami, cywilizacjami amerykańskimi czy ultrakatolickimi?  Czy Polska, przez ponad tysiąc lat swojego istnienia, mogłaby się obejść bez udziału w swojej państwowości innych nacji, takich jak Żydzi, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Saksończycy itp.? Odpowiedź nie jest oczywista, ale można zaryzykować stwierdzenie, że NIE.

Zwłaszcza dzisiaj, w niebezpiecznych czasach wojennych, powinniśmy pamiętać i cenić to, co łączy poszczególne „kamienie”, bo tylko dzięki temu będziemy mogli przetrwać. Tylko wspólnie możemy budować coś, co zostanie nazwane w przyszłości dziedzictwem tego pokolenia. Jednak przyszłość buduje się w teraźniejszości, na podstawie dorobku przeszłości. I o tym nierozerwalnym połączeniu trzeba pamiętać.

W ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, których hasło przewodnie brzmi „Połączeni Dziedzictwem”, zapraszamy Państwa na konferencję, podczas której przypomnimy nasze wieloaspektowe dziedzictwo i podyskutujemy, jak możemy je wykorzystać, uczcić, w budowaniu przyszłego dorobku. Chcemy zwrócić szczególną uwagę na te elementy składowe poszczególnych społeczności, zarówno te etniczne, narodowościowe, jak i religijne, które tworzyły barwną mozaikę społeczną Polski, o której należy pamiętać, honorować ją i wykorzystywać w budowaniu własnej tożsamości.

Serdecznie zapraszamy
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

 


 

VI Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

„Wszyscyśmy dzieci jednej matki – zworniki przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego dziedzictwa”

Suchedniowski Ośrodek Kultury KUŹNICA, 10 września 2022 r.

PROGRAM KONFERENCJI

 

10.00-10.10       Przywitanie prelegentów i zebranych gości

10.10-10.30       Bogdan Białek (Stowarzyszenia im. Jana Karskiego)
                             Wystąpienie Gościa Specjalnego 

10.30-10.50         dr Justyna Staszewska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie)
                              Dziedzictwo nieuchwytne, niezapomniane. Ludność żydowska w Suchedniowie na przestrzeni wieków

10.50-11.10         Iwona Pogorzelska, Bartłomiej Gierasimowicz (Archiwum Państwowe w Kielcach)
                              Suchedniów – motyw sztetla w dokumencie archiwalnym z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach (do 1939 roku)

11.10-11.30         Ewa Kołomańska (Fundacja Pomnik- Mauzoleum w Michniowie)
                              Pomoc ludności żydowskiej w Suchedniowie i okolicach w czasie II wojny światowej

11.30-11.50         dr Irena Furnal (em. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
                              Rodzina Herlingów-Grudzińskich w Suchedniowie

11.50-12.20       Dyskusja

12.20-12.40       Przerwa kawowa

12.40-13:20      - wystawa „Niedaleko Suchedniowa. Gmina żydowska w Kamiennej do 1943 roku”

                           - wystawa „Tak jakby ich nigdy nie było - w 80. rocznicę akcji ‘Reinhard’”

                           - Szalom! wystawa judaików pana Romana Falarowskiego

                           - promocja siódmego tomu publikacji „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”

13.20-13.40        Stowarzyszenie „ERBEL – Szkoła Przyszłości”, Historyczne Koło Naukowe I LO w Skarżysku-Kamiennej pod opieką dr Piotra Kardysia
                             Niedaleko Suchedniowa. Gmina żydowska w Kamiennej do 1943 roku

13.40-14.00         Roman Falarowski (Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie)
                              Getto żydowskie w Bliżynie (1939/1940 – 1942)               

14.00-14.20         dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie)
                              Elementy architektonicznego dziedzictwa żydowskiego w krajobrazie polskich miasteczek

14.20-14.40         Małgorzata Łukomska-Jamrozik (Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku)
                              Takiegoż to gościa mieliśmy! Zygmunt Haupt: żołnierz, pisarz, artysta, emigrant

14.40-15.00       Dyskusja
15.00-15.10       Podziękowania i zakończenie konferencji

 

plakat VI OIKN