Ułatwienia dostępu

Konferencja naukowa pt. „Taka sama dla wszystkich- kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą a Pilicą”

W sobotę 8 września 2018 r, w Suchedniowie odbyła się II Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Taka sama dla wszystkich- kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą a Pilicą”. Niezwykle ciekawa i różnorodna tematyka, wysoki poziom merytoryczny, dwa intersujące wydarzenia towarzyszące przyciągnęły nie tylko Mieszkańców Suchedniowa ale także wiele osób zaprzyjaźnionych z miasteczkiem i zaintersowanych jego historią.

Proponowana tematyka konferencji nawiązuje do programu obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości na lata 2017-2021 i wpisana została do programu Europejskich Dni Dziedzictwa 2018. Prelegenci przedstawili słuchaczom historię odzyskiwania niepodległości w regionie, ukazując dorobek długotrwałego procesu dziejowego, w który zaangażowanych było wiele wybitnych postaci i całe zastępy zwykłych obywateli Polski. Niepodległość to przecież nie tylko czyn zbrojny, ale także szereg działań cywilnych, wykonywanych przez cały okres zaborów jak również już po odzyskaniu suwerenności, zmierzających do jednego- szeroko rozumianej Niepodległości. Tematyka konferencji obejmowała rejon między Wisłą i Pilicą, a konkretnie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który miał, poprzez swoją wielowiekową działalność, znaczący wpływ na historię dążeń niepodległościowych.

trzeciego numeru cyklu wydawniczego

Zeszyty Suchedniowskie.Historia

""Zeszyty Suchedniowskie.Historia nr 3/2018" to publikacja, która obejmuje między innymi materiały z sesji naukowej pt. „Kształtowanie industrialnego krajobrazu kulturowego osad górniczych na przykładzie Suchedniowa w XIX i na początku XX w.”, która odbyła się 10 września 2017 r. a także 8 innych tekstów w rozdziale "wspomnienia wywiady eseje". Z kolei tegoroczne wykłady znajdą się w numerze czwartym Zeszytów Suchedniowskich, planowanym na jesień 2019

 PRELEGENCI I TEMATY

dr Andrzej Rembalski (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach) – w zastępstwie wykład wygłosiła pani Elżbieta Kubiec
Kartki z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w Suchedniowie. Wydarzenia. Ludzie.

dr Krzysztof Karbownik (Muzeum Wsi Kieleckiej)
Motywy niepodległościowe w sztuce ludowej Kielecczyzny. Wybrane przykłady.

mgr Paweł Kołodziejski (Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach) 
Początki szkolnictwa publicznego w Wierzbniku 1816-1832.

mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Historii Kielc)
Domy dla Muz. Budownictwo Szkolne i dla kultury na Kielecczyźnie po 1918 r.

mgr Łukasz Wołczyk (Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Zrozumieć Niepodległość. Chłopskie postrzeganie zmian zachodzących na wsi kieleckiej w końcu XIX i na początku XX wieku w świetle „Pamiętników Chłopskich”.

mgr Ewa Kołomańska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie Oddział
Muzeum Wsi Kieleckiej)
Materialne zachowki pamięci walk niepodległościowych z XIX wieku w krajobrazie miasta i gminy Suchedniów

mgr Marcin Medyński (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku Kamiennej)
Dla kraju czy dla siebie? Rola suchedniowskich urzędników górniczych w podtrzymaniu polskości.
mgr Agnieszka Włodarczyk-Mazurek (SOK „Kuźnica” w Suchednowie)
Żelazny kapitan Jan Ostachowski. Działalność społeczna i kulturalna.

dr Piotr Kardyś (Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Pamiętnik z Syberii. Józef Zemła i polscy zesłańcy w Rosji w latach 1914-1921.

mgr Leszek Dziedzic (Muzeum Historii Kielc)
Wizja „Przyszłych Kielc” Józefa Kłodawskiego.

mgr Andrzej Grabkowski
Rola sztuki w zachowaniu tożsamości narodowej przed 1918 r.

Tekst: Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD
Fotografie - Paweł Zubiński SOK Kuźnica 

Bez kołaczy nie wesele ... przegląd obrzedowościo weselnej w Michniowie

15 września na scenie „Pod Dębem” w Michniowie odbył się przegląd obrzędowości weselnej w regionie świętokrzyskim pod tytułem „Bez kołaczy nie wesele”. 

Wystąpiło 6 zespołów ludowych z 6 obrzędami; zespół „Jaworzanki” („Łocepiny”) i „Jaworzanki II” („Zastole”) z gminy Zagnańsk, „Świętokrzyskie Jodły” ze Śniadki gmina Bodzentyn („Przyjazd pana młodego i wyjazd młodej pary do kościoła”), „Leśnianie” z Leśnej gmina Bodzentyn („Wprowadziny” i „Ocepiny”), „Skokotliwi” z Mostek („Strefień”) oraz zespół „Złote Lata” z Miedzianej Góry („Carownica”).

Występy oceniało jury w składzie: prof. Stanisław Cygan z UJK w Kielcach, Janina Skotnicka – emerytowany pracownik Muzeum Narodowego w Kielcach oraz dr Wioletta Brzezińska-Marjanowska – kierownik Działu Badań Etnograficznych Muzeum Wsi Kieleckiej.

-Ta scena stała się dziś jednym wielkim weselem. Po tym, co obejrzeliśmy, możemy być pewni, że ta młoda para będzie miała ciekawe życie – powiedział podczas ogłoszenia wyników prof. Cygan. I miejsce przypadło zespołowi „Leśnianie”, II – „Świętokrzyskim Jodłom” a III – „Jaworzanom”. Jury wyróżniło też indywidualnie Jadwigę Wronę z Leśnej i Włodzimierza Grzelaka z Mostek. Nagrody zostały sfinansowane w ramach dotacji ze środków Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, a wręczył je starosta skarżyski Jerzy Żmijewski.

Ponadto komisja wyłoniona spośród publiczności (Małgorzata Kuszewska, Agnieszka Obara, Andrzej Synowiec, Alfred Kołomański i Ryszard Wiśniewski) indywidualne nagrody ufundowane przez Andrzeja Synowca przyznała Jadwidze Wronie i Jakubowi Bolkowi z „Jaworzanek”.

Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna „Pod Prąd” w partnerstwie z CKI w Michniowie i Stowarzyszeniem „Michniowianie”  oraz przy wsparciu Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” . Koło Gospodyń Wiejskich z Michnowa przygotowało zalewajkę z grzybami dla zespołów i gości.. Ze strony SGI „Pod Prąd” w organizację wydarzenia włączyli się: Karolina Gałczyńska-Szymczyk, Agnieszka Jaszczur, Agnieszka Włodarczyk-Mazurek oraz Piotr Berliński. Oprawę techniczną w całości przygotował Paweł Zubiński z SOK Kuźnica.

Jacenty Kita 

 

 

Dziekujemy Panu Jacentemu Kicie za wykonanie relacji fotografocznej.
Relację z przeglądu można obejrzeć: 

http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-skarzyski/item/28494-zastole-i-oczepiny-tego-juz-nie-graja.html

http://www.suchedniow.pl/news_archiwum,3.html

Konferencja naukowa pt. „Taka sama dla wszystkich- kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą a Pilicą”

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić na II Ogólnopolską, Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. „Taka sama dla wszystkich- kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą a Pilicą”, która odbędzie się w dniu 8 września 2018 r. od godziny 11.00 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”
w Suchedniowie.

Proponowana tematyka konferencji wpisuje się w narodowy program obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości na lata 2017-2021 oraz zakres działań Europejskich Dni Dziedzictwa 2018. Temat konferencji ma przypomnieć społeczeństwu i zachęcić badaczy do badań na temat historii odzyskiwania niepodległości w regionie oraz ukazać dorobek długotrwałego procesu dziejowego, w który zaangażowanych było wiele wybitnych postaci i całe zastępy zwykłych obywateli Polski. Organizatorzy chcą pokazać, że Niepodległość to nie tylko czyn zbrojny. To szereg działań cywilnych, wykonywanych przez cały okres zaborów jak również już po odzyskaniu suwerenności, zmierzających do jednego- szeroko rozumianej Niepodległości. Powyższą tematykę zamykamy w rejonie między Wisłą i Pilicą, a konkretnie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który jak uważamy, miał, poprzez swoją wielowiekową działalność, znaczący wpływ na poruszaną tematykę.

Konferencji towarzyszyć będą dwa ważne wydarzenia: wernisaż wystawy fotografii Wandy Sojeckiej pt. "ZAUROCZENIE” oraz promocja trzeciego numeru cyklu wydawniczego „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

Odwiedzili wystawę fotografii Musiała

fot. Hanna Musiałówna Jan Anderman 526 czerwca 23 - osobowa grupa Suchedniowian odwiedziła wystawę fotografii Mariana Musiała ELEMENT KRAJOBRAZU, która trwa od kilku tygodni w siedzibie Fundacji Archeologia Fotografii Warszawie przy ulicy Chłodnej 20. Była to także okazja do spotkania i rozmowy z panią Hanką Musiałówną – córką suchedniowskiego fotografa oraz Janem Andermanem – Jego wnukiem.

BEZ KOŁACZY NIE WESELE - PRZEGLĄD OBRZĘDOWOŚCI WESELNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd w Suchedniowie oraz Centrum Kształceniowo Integracyjne w Michniowie zapraszają na Przegląd obrzędowości weselnej w województwie świętokrzyskim "BEZ KOŁACZY NIE WESELE" - sobota, 15 września 2018 r. Scena „Pod Dębem” przy Centrum Kształceniowo- Integracyjnym w Michniowie.

I Rajd rowerowy WYKUS 2018

Rajd rowerowy WYKUS 2018
16 czerwca 2018
ZAPRASZAMY


Regulamin Rajdu

Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły trasy

Seniorzy w akcji

seniorzywakcjiTowarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Szukamy osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

Więcej informacji o konkursie >>

Rada Seniorów rozpoczęła działalność

IMG 6829Bogate doświadczenie, mądrość życiowa oraz chęć do działania na rzecz społeczności lokalnej – na tym swoją prace opierać będzie Rada Seniorów. W środę, 28 lutego, radni spotkali się na pierwszym, oficjalnym spotkaniu, podczas którego wybrali swojego przewodniczącego (Urszula Sułek), wiceprzewodniczącego (Marta Staniec) oraz sekretarza (Elżbieta Gros). Powołanie Rady Seniorów jest jednym z efektów ubiegłorocznego projektu „Milowy krok – Rada 60+” realizowanego przez nasze stowarzyszenie oraz Gminę Suchedniów.

Znamy już członków Rady Seniorów I Kadencji w Suchedniowie !

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów podał dziś do wiadomości imienną listę kandydatek i kandydatów do Rady Seniorów I Kadencji, których formularze zgłoszeniowe wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w ramach  naboru do Rady Seniorów, który trwał  od 28.12.2017 r. do 19.01.2018 r.
Wszystkie kandydatury spełniają wymogi formalne, a liczba zgłoszeń jest dokładnie taka jaką przewiduje Statut - czyli 21 osób.
Szczegółowe informacje i pełną treść ogłoszenia Burmistrza można znaleźć na stronie http://www.suchedniow.pl

Rada Seniorów w Suchedniowie została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 29 listopada 2017 roku.
Postała jako inicjatywa wspólna Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Pod Prąd, środowiska Seniorów Suchedniowskich oraz Burmistrza.

Wszystkie prace związane z przygotowaniem statutu Rady realizowane były w ramach projektu "Milowy krok. Rada 60+" finansowanego ze środków Programu  ASOS - edycja 2017. 

 

Podajemy poniżej listę Kandydatek i kandydatów do Rady Seniorów w Suchedniowie I Kadencji  

1.
Imię i nazwisko: ANTOSIK EWA
Podmiot zgłaszający: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Regionalny Suchedniów
Krótki opis: Pani Ewa jest osobą otwartą, kontaktową, koleżeńską, uczynną, zaradną, znającą problemy środowiska osób starszych. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie lokalnym. Chce zaangażować się w pracę w Radzie Seniorów.

2.
Imię i nazwisko: GROS ELŻBIETA
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
Krótki opis: Pani Elżbieta jest emerytką, swój wolny czas chce poświęcić na pracę społeczną na rzecz mieszkańców Suchedniowa. Uważa, że Rada Seniorów jest bardzo dobrą okazją do tego rodzaju działalności.

3.
Imię i nazwisko: KACZOR JAN
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
Krótki opis: Pan Jan zdecydował się kandydować do Rady Seniorów, gdyż chce – jako radny - aktywnie uczestniczyć w życiu Suchedniowa. Jest zainteresowany polepszeniem estetyki Miasta i Gminy oraz poprawą życia mieszkańców.

4.
Imię i nazwisko: KOTARBA JOLANTA
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
Krótki opis: Pani Jolanta jest absolwentką UMCS w Lublinie, z wykształcenia nauczycielem. Pracowała w II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Od kilku lat jest emerytką. Chce swoje doświadczenie wiedzę i czas poświęcić na pracę społeczną w Radzie Seniorów.

5. 
Imię i nazwisko: KOWALIK WIESŁAW
Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Ostojów
Krótki opis: Pan Wiesław jest emerytem. Posiada duże doświadczenie życiowe. Swój wolny czas chce poświęcić dla innych. Jest osobą otwartą, kontaktową dobrze zorganizowaną, z pomysłami. Ludzie darzą go zaufaniem i sympatią. Chce zwrócić uwagę na potrzeby ludzi z jego środowiska, a także wspierać lokalne inicjatywny i działania.

6. 
Imię i nazwisko: KRAKOWIAK RYSZARD
Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Mostki
Krótki opis: Pan Ryszard dostrzega duży potencjał i chęć działania w środowisku seniorów. Swoje doświadczenie zawodowe i życiowe chce wykorzystać w pracy w Radzie Seniorów.

7.
Imię i nazwisko: KROGULEC-ZOFFOLI JOLANTA
Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Mostki
Krótki opis: Pani Jolanta jest osobą komunikatywną, dobrze czuje się w grupie. Zależy jej na rodzinnej miejscowości – Mostkach. Chce pracować na rzecz społeczności Sołectwa Mostki
i reprezentować jej interesy w Radzie Seniorów.

8.
Imię i nazwisko: NIEMCZYK WŁADYSŁAWA
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
Krótki opis: Pani Władysława jest aktywną emerytką o szerokich zainteresowaniach. Swój prywatny czas chce poświęcić nie tylko na sprawy życia rodzinnego, ale także na działalność społeczną, działając w Radzie Seniorów w Suchedniowie.

9. 
Imię i nazwisko: LESKI MARIAN 
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
Krótki opis: Pan Marian od 2013 r. jest członkiem nieformalnej organizacji - Klubu Seniora „Kreatywni”. Jest osobą zainteresowaną sprawami dotyczącymi różnych dziedzin życia suchedniowskich seniorów, często porusza je na posiedzeniach Rady Miejskiej.

10.
Imię i nazwisko: OSTROWSKA HALINA
Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Krzyżka
Krótki opis: Pani Halina to osoba otwarta, łatwo nawiązująca kontakt z ludźmi, dyspozycyjna. Bardzo dobrze zna problemy osób starszych, ponieważ pracowała z takimi osobami. Chce pomagać mieszkańcom w rozwiazywaniu problemów życia codziennego.

11.
Imię i nazwisko: PAJĄK ALICJA
Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Ostojów
Krótki opis: Pani Alicja pragnie aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym naszej Gminy. W miarę swoich możliwości chce przyczynić się do wdrożenia takich form pracy, które będą służyć lepszej integracji ludzi starszych oraz rozpoznawać i niwelować trudności życiowe.

12
Imię i nazwisko: RYŚ JANINA
Podmiot zgłaszający: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Suchedniowie
Krótki opis: Pani Janina jest rekomendowana przez PSD w Suchedniowie. Jest osobą kreatywną, rzetelną i staranną w działaniu, koleżeńską i ambitną. Świetnie sprawdza się w pracy w grupie.

13.
Imię i nazwisko: SOKOŁOWSKA ALICJA
Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Krzyżka
Krótki opis: Pani Alicja to emerytowana nauczycielka. Przez 20 lat pracowała w Specjalnym Ośrodku Edukacyjno-Wychowawczym Nr 1. Obecnie jest ławnikiem w Sądzie Rejonowym. Pomaga osobom biednym przygotowujący im paczki żywnościowe. Praca społeczna na rzecz osób starszych przynosi jej dużą satysfakcję.

14.
Imię i nazwisko: STANDO MARIA
Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Michniowie
Krótki opis: Pani Maria czynnie uczestniczy w działalność w Kole Gospodyń Wiejskich
w Michniowie oraz wszystkich okolicznościowych imprezach lokalnych. Udziela się społecznie. Chce reprezentować seniorów sołectwa Michniów w Radzie Seniorów w Suchedniowie.

15.
Imię i nazwisko: STANIEC MARTA
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
Krótki opis: Pani Marta od 15 lat jest emerytką. Zawodowo związana była z przemysłem drzewnym – najdłużej jako główny technolog w Fabryce Mebli. Pracowała również jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach. Jest mocno zainteresowana wszystkimi przedsięwzięciami społecznymi, kulturalnymi, sportowymi, gospodarczymi dziejącymi się w naszym mieście. „Będzie dla mnie wielkim zaszczytem włączenie się aktywniej w prace dla naszej społeczności jako radna Rady Seniorów.”

16.
Imię i nazwisko: STOLAREK WITOLD
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
Krótki opis: Pan Witold jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. Po ukończeniu studiów zamieszkał w Suchedniowie i podjął pracę w FUT Suchedniów. Pracował także 10 lat w branży budowlanej w Moskwie na stanowisku kierownika obiektu, a także jako szef produkcji w odlewni Metali Nieżelaznych. Obecnie przebywa na emeryturze i chętnie podzieli się swoją wiedzą
i bogatym doświadczeniem zawodowym.

17.
Imię i nazwisko: SUŁEK URSZULA
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
Krótki opis: Pani Urszula jest emerytką od 1,5 roku. Posiada dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe. Potencjał ten chce wykorzystać w pracy dla dobra ludzi starszych oraz dla miasta.

18.
Imię i nazwisko: SYNOWIEC ANDRZEJ
Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Michniów
Krótki opis: Pan Andrzej chętnie udziela się społecznie. Bierze czynny udział w spotkaniach Sołectwa Michniów. Jest inicjatorem wielu akcji społecznych w swoim środowisku. Chce reprezentować środowisko seniorów z Michniowa w Radzie.

19
Imię i nazwisko: ŚMIGIEL ANNA
Podmiot zgłaszający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMYK” Sp. z o.o.
Krótki opis: Pani Anna jest zatrudniona w NZOZ Promyk na stanowisku pielęgniarki zabiegowej. Przez 10 lat pracowała w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Skarżysku - Kamiennej opiekując się osobami starszymi. Obecnie pracuje w gabinecie zabiegowym w Poradni Ogólnej. Ma stały kontakt z osobami w wieku 60+. Dodatkowo czynnie uczestniczy w pracy zespołu Interdyscyplinarnego UMiG w Suchedniowie. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Posiada tytuł „edukator w cukrzycy”. Jest osobą dyspozycyjną i chętną do współpracy.

20
Imię i nazwisko: WICHA STANISŁAW
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
Krótki opis: Pan Stanisław pracował w FUT na stanowisku specjalisty ds. eksportu, w Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Suchedniowie na stanowisku v-ce prezesa, a także prowadził własną działalność gospodarczą. Swoje doświadczenie chce wykorzystać w pracy na rzecz Suchedniowa i jego mieszkańców.

21.
Imię i nazwisko: WIKŁO ALICJA
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
Krótki opis: Pani Alicja jest emerytowaną nauczycielką plastyki i wiedzy o kulturze. Jej hobby jest malarstwo. Chciałaby zmobilizować seniorów do aktywnej działalności w dziedzinie kultury.

 

                                                                                                   żródło: www.suchedniow.pl

 

żródło: www. suchedniow.pl

 

Rozpoczął się nabór do Rady Seniorów w Suchedniowie

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłosił nabór na członków Rady Seniorów!   Czas na zgłoszenia do 19 stycznia 2018 r. Zapraszamy wszystkich chętnych do składania kadydatur. Liczymy na duże zainteresowanie i czekamy na Radę Seniorów I kadencji !

 Poniżej treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy (żródło: www.suchedniow.pl)

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów w Suchedniowie nadanego Uchwałą nr 68/X/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Rady Seniorów w Suchedniowie oraz nadania jej Statutu Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów w Suchedniowie.

Zgłoszenia kandydatek/kandydatów mogą być dokonywane w następujący sposób:
1) indywidualnie przez kandydata/kandydatkę, czyli osobę w wieku 60+, której poparcia udzieli co najmniej pięć innych mieszkańców Gminy Suchedniów powyżej 60 roku życia, poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1.
2) przez podmioty działające na rzecz seniorów, w szczególności jednostki pomocnicze Gminy, służbę zdrowia, organizacje pozarządowe i kluby seniorów, poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 2.
W tym przypadku do zgłoszenia należy dołączyć aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub innego dokumentu, potwierdzający status prawny podmiotu zgłaszającego oraz umocowanie osób go reprezentujących.

 

Karty zgłoszeniowe należy składać:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, przy ul. Fabrycznej 5.
lub
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów,
w terminie od 28.12.2017 r. do 19.01.2018 r.

Załączniki

Uchwała Nr 68/X/2017 - w sprawie powołania Rady Seniorów w Suchedniowie oraz nadania jej Statutu

Karta zgłoszeniowa Kandytata/Kandydatki do Rady Seniorów w Suchedniowie