Ułatwienia dostępu

Fotorelacja z wernisażu „Wycinanki znad Kamiennej” Lucyny Kozłowskiej

Wernisaż wystawy „Wycinanki znad Kamiennej” Lucyny Kozłowskiej odbył się w dniu 19 września w Suchedniowskim Ośrodku Kultury KUŹNICA.

Wystawa zostanie następnie przeniesiona do Gminnej Biblioteki w Łącznej ( w połowie października), do Gminnego Ośrodka Kultury ZAMECZEK w Bliżynie (od 7 listopada) i na koniec w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej (od 20 listopada)
Uroczyste podsumowanie projektu, połączonego z premierą filmu promocyjnego, rozstrzygnięciem konkursu na najciekawszy pomysł promocji wycinanki i promocją albumu zaplanowano na 7 grudnia 2020 r. w MCK w Skarżysku-Kamiennej.

IV ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa - ZAPROSZENIE DLA PRELEGENTÓW

Mamy zaszczyt zaprosić na IV ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową pt. "Osoba w przestrzeni, przestrzeń w czasie – konotacje ludzi, miejsc i czasów w drodze do poznania lokalnego dziedzictwa kulturowego, która odbędzie się w dniu 19 września 2020 r. w Suchedniowie.

Zaproszenie kierujemy do naukowców zajmujących się różnymi dziedzinami nauki, pracujących w ośrodkach naukowych i muzealnych na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego a także przedstawicieli środowisk naukowych świętokrzyskich uczelni

Zeszyty Suchedniowskie. Historia nr 4/2019

III konferencja, czwarty numer Zeszytów Suchedniowskich – relacja z wydarzenia

7 września 2019 r. w Suchedniowie odbyła się III Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencja Naukową pt. „Takie same dla wszystkich? - znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej”.
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów-Cezarego Błacha.
Konferencji towarzyszyły dwa ważne wydarzenia: wernisaż wystawy pt. Pejzaże Świętokrzyskie, składającej się z prac plastycznych przygotowanych przez Stowarzyszenie KreArte oraz promocja czwartego numeru cyklu wydawniczego „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”
Książka i konferencja to dwa komplementarne przedsięwzięcia realizowane cyklicznie od 2016 roku, których celem jest odkrywanie i utrwalanie lokalnego dziedzictwa.
Czwarty numer Zeszytów ukazał się w nakładzie 600 egzemplarzy jako pokłosie zeszłorocznej konferencji pn. „Taka sama dla wszystkich - kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą a Pilicą”.

 

O KONFERENCJI
Tematyka konferencji wpisała się w narodowy program obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości na lata 2017-2021 oraz zakres działań Europejskich Dni Dziedzictwa 2019.

Temat konferencji zwraca szczególną uwagę społeczeństwa i zachęca badaczy do działań, względem zagadnienia odzyskiwania, utrzymywania i trwania w niepodległości w szerokorozumianym regionie świętokrzyskim oraz ukazać sposób budowania i odczytywania opowieści, narracji historycznej poprzez przedmioty - mniej lub bardziej znaczące w ogólnym mniemaniu.

Organizatorzy chcieli pokazać, że tożsamość niepodległości to nie tylko czyn zbrojny czy szereg działań cywilnych, wykonywanych przez cały okres zaborów lub już po odzyskaniu suwerenności, zmierzających do jednego- szeroko rozumianej Niepodległości. Skupiamy się na przedmiotach dużych, małych, publicznie dostępnych, prywatnych, zadbanych i zapomnianych, które związane są
z polskimi drogami do suwerenności, oddziaływały lub nadal oddziałują na nasze poczucie tożsamości z wolną ojczyzną. Powyższą tematykę zamknęliśmy w rejonie między Wisłą i Pilicą, który jak uważamy poprzez swoją wielowiekową spuściznę dziejową ma znaczący wpływ na poruszaną tematykę także w kontekście ogólnopolskim.

WYKŁADY WYGŁOSZONE PODCZAS KONFERENCJI

Zakład metalowy zwany Pałacem Schoenberga w Wąchocku - mgr Wioletta Sobieraj (Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach)

Kłopotliwe pamiątki wzniosłej sprawy- kapliczki uwłaszczeniowe międzyrzecza Wisły i Pilicy - dr Krzysztof Karbownik (Muzeum Wsi Kieleckiej)

W cieniu Wielkiego Pieca. Zabytkowa huta w Starachowicach jako symbol lokalnej tożsamości - mgr Paweł Kołodziejski (Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach)

Dom jako przedmiot. Identyfikacja i autoidentyfikacja w sytuacji opresji zbiorowej -mgr Krzysztof Myśliński (Muzeum Historii Kielc)

Polska i Polacy jako motywy i odbiorcy pocztówek z okresu I wojny światowej - mgr Marcin Medyński (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku Kamiennej)

Policja Państwowa 1919-2019 – rys historyczny - mgr Grażyna Szkonter (Oddziału Świętokrzyskiego Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.)

Suchedniów na łamach „Gazety Kieleckiej” w latach 1870-1914 - mgr Elżbieta Kubiec, dr Andrzej Rembalski (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)

Afisz, plakat, druk ulotny – wizualizacja wydarzeń historycznych – w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach i Oddziału w Sandomierzu mgr Iwona Pogorzelska (Archiwum Państwowe w Kielcach)

Prezentacja projektu „Radomsko-Krakowski szlak wojny 1809 roku - Adam W. Gorycki

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 

Zaproszenie na konferencję naukową „Takie same dla wszystkich?- znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej”

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Grupa Inicjatywna Pod Prąd", ma zaszczyt zaprosić  na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Takie same dla wszystkich?- znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej”, która odbędzie się w dniu 7 września 2018 r. w Suchedniowie.

Premiera sieci usług turystycznych Suchedniów Naturalnie

Ponad 30 partnerów postanowiło współpracować, aby Suchedniów pojawił się na turystycznej mapie Polski. 21 czerwca 2019 r. uroczyście i oficjalnie rozpoczęła swoją działalność SIEĆ USŁUG TURYTYCZNYCH SUCHEDNIÓW.NATURALNIE.

Wernisaż wystawy plakatów z okresu PRL-u,

 Wernisaż wystawy plakatów 
"Był taki dzień…- plakaty okolicznościowe i rocznicowe z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej"

Wystawę plakatów z czasów PRL-u można obejrzeć w suchedniowskiej "Kuźnicy" w dniach 9 lutego - 23 kwietnia 2019 r. Komisarzem wystawy jest Krzysztof Karbownik, a wystawione na niej plakaty pochodzą ze zbiorów Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna "Pod Prąd".

Czasy PRL, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej; wzbudzają dzisiaj w ludziach skrajne opinie. Jedni wspominają lata 1945-1989 z rozrzewnieniem, inni ostro krytykują „czasy słusznie minione”. Ludzie młodzi „bawią się” i odkrywają ówczesny design, modę sposób zabawy itp. Bez względu na osobisty stosunek do tamtych czasów warto sobie przypomnieć, jak to bywało za czasów Polski Ludowej, a pomogą w tym wybrane plakaty mniej lub bardziej propagandowe z tamtego okresu.

Wydawałoby się, że sztuka zawsze była wolna od naleciałości politycznych. Nic bardziej mylnego. Praktycznie od zawsze służyła czemuś zupełnie innemu niż zaspokajanie potrzeb estetycznych. Jak tylko zorientowano się o potencjale sztuki do przedstawiania własnych, subiektywnych treści związanych z szeroko pojmowaną ideologią społeczną, czyli po prostu kiedy zauważono, że można dzięki niej kształtować postawy jej odbiorców, zaczęto to skrzętnie wykorzystywać. Każda władza w jakimś stopniu korzystała z tego medium. Czy były to proste rysunki, grafiki, czy też obrazy religijne do budowania w ludziach odpowiednich przekonań. Nie zmieniło się to do dzisiaj, z tą różnicą, że kiedyś bazowano na „prostocie myślenia” ludzi / odbiorców, a dziś po porostu na „kulturze obrazkowej” wynikającej z niechęci zagłębiania się w dłuższe teksty i próby ich głębszego zrozumienia.

Szczególną rolę propagandową sztuka graficzna ma w systemach totalitarnych i podczas sytuacji kryzysowych. Jej prosty i szybki odbiór oraz możliwość masowości czyli szybkiego i powszechnego kolportażu, była również z powodzeniem wykorzystywana przez polskie władze po II wojnie światowej.

Prezentowana wystawa plakatu jest jedynie fragmentem / urywkiem większej całości jaką była propaganda PRL. Na potrzeby władz tworzyli najwięksi ówcześni graficy, przedstawiciele polskiej szkoły plakatu, choć przy plakatach politycznych rzadko się pod nimi podpisywali. Wybór prezentowanych prac został dokonany na zasadzie obracania się wokół tytułowego dnia. Polska Ludowa miała skłonność do szczególnego celebrowania wybranych dat, które bezsprzecznie miały wydźwięk polityczny. 1 maja, 9 maja, 22 lipca to sztandarowe święta tamtego okresu. Jednak nawet z 8 marca ówcześni graficy i zleceniodawcy potrafili stworzyć plakaty o wymowie ideologicznej. Nie umniejsza to jednak ich autorom bo pomijając powody powstania, to same prace są przykładami polskiej, nietuzinkowej myśli i techniki tworzenia plakatu, nie pozbawionej ironii lub po prostu znakomitego poczucia estetyki w prostej formie.

Zdjęcia z wernisażu wystawy autorstwa Mateusza Bolechowskiego 
Źródło: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/to-byla-propaganda-wystawa-plakatow-z-czasow-prl-w-suchedniowskiej-kuznicy-zobacz-dziela-z-tamtych-lat/ar/13880949

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 

„SUCHEDNIÓW.NATURALNIE. Sieć usług turystycznych” - zaczynamy!

We wtorek 8 stycznia 2019 r., podczas spotkania informacyjnego przekonaliśmy się, że pomysł zbudowania sieci usług turystycznych w Suchedniowie zyskał zainteresowanie i przychylność tych, którzy mają wcielić go w życie, czyli mieszkańców prowadzących różnego rodzaju działalność turytyczną i okołoturytyczną: przedsiębiorców, liderów organizacji społeczych i instytucji publicznych.

Ponad 40 osób przez ponad 2 godziny konstruktywnie i twórczo dyskutowało o zasobach i brakach, potencjałach i ograniczeniach Suchedniowa. 

„SUCHEDNIÓW.NATURALNIE. Sieć usług turystycznych” zaproszenie do projektu

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w projekcie „SUCHEDNIÓW. NATURALNIE - sieć usług turystycznych”, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej Gminy Suchedniów.

Sieć „SUCHEDNIÓW. NATURALNIE” zbudowana zostanie na bazie potencjału i zasobów istniejących podmiotów świadczących usługi turystyczne i okołoturystyczne w Gminie Suchedniów, które zdecydują się przystąpić do projektu. Dlatego też, serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 8 stycznia 2018 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury KUŹNICA przy ul. Bodzentyńskiej 18 w Suchedniowie o godzinie 17.00.

Podczas spotkania:

Wyróżnienie dla Stowarzyszenia na gali Europejskich Dni Dziedzictwa

Jest nam bardzo miło poinformować, że 7 grudnia 2018 r., w nietuzinkowym miejscu - zabytkowym obiekcie dawnych stajni na warszawskiej Pradze, odbyła się uroczysta gala, zorganizowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, podczas której uhonorowani zostali organizatorzy najciekawszych wydarzeń w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, wśród nich Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd.

Lekarze Suchedniowskim Seniorom

W sobotę 8 grudnia w sali widowiskowej Suchedniowskiego Ośrodka kultury Kuźnica odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Lekarze Suchedniowskim Seniorom”, połączone z podsumowaniem działalności Rady Seniorów w Suchedniowie I kadencji oraz biesiadą z okazji Dnia Seniora.  Projekt objęty był honorowym patronatem burmistrza Suchedniowa – pana Cezarego Błacha.

Inicjatorami i realizatorem projektu byli seniorzy związani z Radą Seniorów w Suchedniowie we współpracy z Przychodnią Zdrowia PROMYK przy wsparciu Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna POD PRĄD oraz Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie. Jego celem było zwrócenie uwagi na jeden z największych problemów z jakim borykają się osoby starsze w Suchedniowie i wielu innych małych miejscowościach, a mianowicie trudnym dostępem do lekarzy - specjalistów.

W ramach projektu lekarze-specjaliści, nieodpłatnie udzielali porad lekarskich pacjentom w wieku 60 + z terenu Gminy Suchedniów i zaprezentowali wykłady profilaktyczno-edukacyjne z dziedzin medycyny typowych dla tej grupy wiekowej. Z projektu skorzystało ponad 100 suchedniowskich seniorów. Projekt był współfinansowany ze środków programu rządowego FIO w ramach  Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw – III edycja

Prezentacja – projekt Lekarze Suchedniowskim Seniorom.

Podczas sobotniego spotkania wręczono oficjalne podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.

Lekarze i inni specjaliści – wolontariusze w ramach projektu:
Pani magister Agnieszka Barcikowska – dietetyczka
Pani Małgorzata Biskup - doktor nauk o kulturze fizycznej Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Panią Małgorzata Fudala – neurolog
Pani Bogumiła Jaromin - endokrynolog, diabetolog, internistka
Pan Piotr Michnowski, radiolog
Pani Elżbieta Skorupka - chirurg, proktolog
Pan Janusz Paź - kardiolog, internista
Pani Benedyktyna Sarwińska, psychiatra
Pan Paweł Szymczyk - chirurg naczyniowy

Koordynatorki projektu ze strony partnera projektu N ZOZ PROMYK
pani Elżbietę Dziekan - Prezes N ZOZ PROMYK
pani Anna Śmigiel - przełożona pielęgniarek

Pielęgniarki N ZOZ PROMYK
pani Grażyna Ginter
pani Olga Mądra
pani Barbara Flantowicz
oraz
pani Renata Kaszyńska – pielęgniarka- asystentka dr Skorupki

Projekt, któremu poświęcone było spotkanie to jedno z wielu działań realizowanych przez Radę Seniorów w czasie kończącej się I kadencji, czyli od 28 lutego 2018 r. Była to kadencja nietypowa, jeśli chodzi o długość, co wynikało zapisów w statucie i związane jest z terminem tegorocznych wyborów samorządowych. W kolejnej części sobotniego spotkania Przewodnicząca Rady Seniorów w Suchedniowie – pani Urszula Sułek - przedstawiła krótką prezentację pod tytułem: Podsumowanie działalności Rady Seniorów w Suchedniowie I kadencji

Dwie ostatnie części sobotniego spotkania dedykowane były Suchedniowskim Seniorom z okazji ich święta.

W części artystycznej goście spotkania obejrzeli zabawny i dynamiczny  występ zespołu Świętokrzyskie Jodły ze Śniadki w Gminie Bodzentyn, który zaprezentował dość nietypową formą artystyczną jak na przesłanie związane
z obchodami 100 -lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – kabaret pod tytułem „W Maciejowej izbie”

Na koniec głos zabrał Burmistrz Cezary Błach, który podziękował lekarzom za pracę w projekcie, a także złożył wszystkim suchedniowskim seniorom życzenia z okazji ich święta. Następnie prowadząca - Urszula Sułek - zaprosiła wszystkich gości na biesiadę z okazji DNIA SENIORA.

Warto dodać, że pracami zespołu roboczego ds. biesiady kierowała pani Agata Niemczyk – mistrzyni kuchni, przy wsparciu logistycznym i organizacyjnym pani Urszuli Sułek, a w przygotowania uczty zaangażowało się ponad 20 seniorów.
W dowód uznania za kunszt kulinarny pani Agata otrzymała uroczą niespodziankę od koleżanki – Danuty Świerzewskiej – ręcznie wykonany strok świąteczny.