Zakończone

  Takie same dla wszystkich? - znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej sesji naukowej pt. Takie same dla wszystkich? - znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Zakres tematyczny konferencji wpisuje się w tegoroczną edycję obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa zatytułowanych „Niepodległa dla wszystkich”. Podczas spotkania uznane autorytety naukowe zaprezentują swoje referaty. Udział w spotkaniu dla wszystkich słuchaczy będzie bezpłatny i otwarty. Konferencja odbędzie się 7 września 2019 roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica. Jest to trzecia konferencja naukowa organizowana z okazji EDD przez Stowarzyszenie GI Pod Prąd. Zeszłoroczna edycja okazała się dużym sukcesem zarówno od strony naukowej jak i oceny i frekwencji mieszkańców. Jednocześnie konferencja została zauważona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, który przyznał nam wyróżnienie za zaangażowanie w organizacje 26 Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce „Niepodległa dla Wszystkich”. Tegoroczny temat konferencji ma przypomnieć społeczeństwu historię odzyskania niepodległości. Ukazać dorobek długotrwałego procesu dziejowego, w który zaangażowało się wiele wybitnych postaci i całe zastępy zwykłych Polaków, którzy w trudnych czasach zaborów, nie zapomnieli o swojej polskości, nie szczędzili trudu i ofiary. Obszar między Wisłą., a Pilicą to ziemie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który w różnoraki sposób włączał się w walkę o niepodległość.  Konferencja ma na celu zbudowanie wspólnoty, lekcję patriotyzmu i pokazanie złożonych, wielokulturowych dziejów naszego regionu przez pryzmat kultury materialnej. Do udziału w sesji naukowej zostaną zaproszone wszystkie ośrodki naukowe/muzealne/ z regionu.

  Zeszyty Suchedniowskie. Historia. nr 4/2019

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Projekt „Zeszyty Suchedniowskie. Historia. Nr 4/2019” to kolejny etap działań zainicjowanych i realizowanych przez Stowarzyszenie od 2016 roku, we współpracy z Gminą, Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury „Kuźnica” oraz Oddziałem Polskim Towarzystwem Historycznym O/Skarżysko-Kamienna, przy czynnym udziale mieszkańców. Celem projektu jest odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego.

  SUCHEDNIÓW. NATURALNIE. Sieć usług turystycznych

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  „SUCHEDNIÓW. NATURALNIE - sieć usług turystycznych” - to projekt, którego rezultatem jest zbudowanie sieci współpracy ponad 30 podmiotów świadczących usługi turystyczne i okołoturystyczne na terenie Gminy Suchedniów. Koncepcja marki odwołuje się do naturalnych zasobów miejsca, bogactwa natury i położenia w sercu Puszczy Świętokrzyskiej jako największego atutu Gminy Suchedniów, a jej integralnym wątkiem jest ochrona środowiska naturalnego i kształtowanie postaw proekologicznych.

  Lekarze Suchedniowskim Seniorom

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  W ramach akcji Seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych porad kardiologa, radiologa, gastrologa dietetyka i chirurga naczyniowego oraz z wykładów edukacyjno-profilaktycznych z różnych dziedzin medycyny. 8 grudnia 2018 r. o 15.00 w sali kinowej w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „KUŹNICA” odbyło się uroczyste podsumowanie akcji. 

  Inicjatorem i realizatorem projektu jest GRUPA NIEFORMALNA PRO SENIOR związana z Radą Seniorów w Suchedniowie we współpracy z przychodnią zdrowia PROMYK oraz Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury „Kuźnica”, przy wsparciu Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna POD PRĄD

  Bez kołaczy nie wesele. Przegląd obrzędowości weselnej w województwie świętokrzyskim

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Celem jest organizacja przeglądu obrzędowości weselnej pt. Bez kołaczy nie wesele.  Zakres tematyczny obejmował wszystkie obrzędowe aspekty wiejskiego wesela od swatów po pokładziny. Podczas spotkania ludowe zespoły teatralne miały możliwość zaprezentowania się na scenie, a trzy najlepsze prezentacje zostały nagrodzone przez jury. Udział w spotkaniu dla wszystkich osób był bezpłatny i otwarty.

  Piknik folklorem inspirowany z Radą Seniorów

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Celem projektu jest inicjowanie i wspieranie aktywności artystycznej i społecznej seniorów powiatu skarżyskiego. W ramach projektu zorganizowane zostały dwa pikniki z Radą Seniorów:

  - 28 lipca w Mostkach (na terenie ośrodka wypoczynkowego nad zalewem)

  - 18 sierpnia w Suchedniowie (na terenie SOK Kuźnica) – piknik włączony został w program wydarzenia pod nazwą Suchedniowskie Święto Kaszy

  Konferencja naukowa pt. „Taka sama dla wszystkich- kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą a Pilicą”

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  W sobotę 8 września 2018 r, w Suchedniowie odbyła się II Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Taka sama dla wszystkich- kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą a Pilicą”.

  Proponowana tematyka konferencji nawiązywała  do programu obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości na lata 2017-2021 i wpisana została do programu Europejskich Dni Dziedzictwa 2018. Prelegenci przedstawili słuchaczom historię odzyskiwania niepodległości w regionie, ukazując dorobek długotrwałego procesu dziejowego, w który zaangażowanych było wiele wybitnych postaci i całe zastępy zwykłych obywateli Polski. Niepodległość to przecież nie tylko czyn zbrojny, ale także szereg działań cywilnych, wykonywanych przez cały okres zaborów jak również już po odzyskaniu suwerenności, zmierzających do jednego- szeroko rozumianej Niepodległości. Tematyka konferencji obejmowała rejon między Wisłą i Pilicą, a konkretnie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który miał, poprzez swoją wielowiekową działalność, znaczący wpływ na historię dążeń niepodległościowych.

  Konferencji towarzyszyły dwa ważne wydarzenia: wernisaż wystawy fotografii Wandy Sojeckiej pt. "ZAUROCZENIE orz promocja trzeciego numeru cyklu wydawniczego „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”

  STO - Suchedniowski Tryptyk Obywatelski - Kobiety - Artyści - Seniorzy

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Projekt "Suchedniowski Tryptyk Obywatelski - Kobiety - Artyści - Seniorzy" obejmuje szereg działań realizowanych
  w formule współpracy międzysektorowej i międzypokoleniowej, które stanowią odpowiedź na potrzebę zwiększenia aktywności i świadomości obywatelskiej mieszkańców Suchedniowa, w szczególności reprezentujących 3. grupy społeczne: kobiety, artystów oraz seniorów, a także podniesienie ich kompetencji społecznych i kreatywności oraz wzmocnienie ich roli w społeczności lokalnej.

  Milowy krok. Rada 60+

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Projekt "Milowy krok - Rada 60+" to szereg działań realizowanych w formule współpracy międzysektorowej i międzypokoleniowej, mających na celu zwiększenie aktywności i świadomości obywatelskiej środowiska osób 60 + w Gminie Suchedniów, podniesienie ich potencjału i kompetencji społecznych oraz wzmocnienie ich roli w społeczności lokalnej.

  Zeszyty Suchedniowskie. Historia

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Projekt „Zeszyty Suchedniowskie. Historia” to kolejny etap działań zainicjowanych i realizowanych przez członków Stowarzyszenia od grudnia 2015 r., mających na celu odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie historii Suchedniowa.
  Projekt obejmuje:
  - opracowanie i wydanie drugiego numeru cyklicznej publikacji "Zeszyty Suchedniowskie. Historia"
  - organizację spotkania popularno-naukowego, promującego publikację.

  Kształtowanie industrialnego krajobrazu kulturowego osad górniczych na przykładzie Suchedniowa w XIX i na początku XX w.

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej sesji naukowej pt. Kształtowanie industrialnego krajobrazu kulturowego osad górniczych na przykładzie Suchedniowa w XIX i na początku XX w. Zakres tematyczny konferencji wpisuje się w tegoroczną edycję obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa zatytułowanych „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Podczas spotkania uznane autorytety naukowe zaprezentują swoje referaty. Udział w spotkaniu dla wszystkich słuchaczy będzie bezpłatny i otwarty. Konferencja odbędzie się we wrześniu 2017 roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica.

  MEDIATEKA SUCHEDNIÓW

  Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Projekt MEDIATEKA SUCHEDNIÓW to szereg działań realizowanych w formule współpracy międzysektorowej i międzypokoleniowej, mających na celu odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie historii Suchedniowa poprzez:

  Copyright © 2020 Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna "Pod Prąd". Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Szukaj